Wolfram Alpha ehk uut tüüpi otsingumootor – mida see tähendab?


Eestlastena oleme ilmselt kõige paremini kursis neti.ee otsingumootoriga. Ja muidugi ei tasu unustada ka Google’t, maailma tuntuimat otsingumootorit. Kuid tõsi on see, et sellisel kujul otsingud (otsisõna järgi) jäävad ajalukku. Keerulise nimega Wolfram Alpha tutvustab meile tulevikku.

Teadusliku tööga loodud otsingumootor
Wolfram Alpha
Wolfram Alpha looja, Inglismaalt pärit füüsik Stephen Wolfram, on oma kaastöölistega pannud tööle uut laadi otsinguteenuse. Põhiline erinevus seisneb otsingu läbiviimises: teised otsivad vastuseid ja vasteid andmebaasidest, Wolfram Alpha aga “mõtleb” vastuse ise välja.

See “mõtlemine”, täpsemalt öeldes tegelikult küll arvutamine, põhineb ülisuurel andmebaasil (triljonites loendatavaid infoühikuid), ning enam kui 50 tuhandel algoritmil (algoritm on juhend arvutamiseks).

Teistmoodi toimub ka suhtlemine Wolfram’iga: selle (või kui soovid, tema) käest saad küsida küsimusi või anda konkreetseid ülesandeid lahendamiseks. Sisuliselt tundub see justkui suhtlemisena.

Kodune mataülesannete lahendaja
Kõige paremini suudab uus teenus lahendada erinevaid matemaatilisi, füüsikalisi ja keemia alaseid ülesandeid. Võttes näiteks üsna keerulise tehte:
Lihtsustamine
saame vastuseks:
Vastus
Seejuures tuleb lihtsustamise tegemiseks sisestada tehe kujul: simplify ((c^2+2c-15)/(c+5))*(c/(c^2-9)-1/(c+3))

Loomulikult suudab Wolfram Alpha lahendada ka pea kõiki teisi ülesandeid, mida on võimalik ühelt realt sisestada. Ka võrrandisüsteemide lahendamine on võimalik. Puudus on õppurite jaoks muidugi see, et lahenduse käik jääb saladuseks, seega õppimisabi sellest eriti ei saa 🙂

Otsingud ja tulemused
Nagu mainitud, otsingu sisestamine käib WA-s natuke teistmoodi kui seda tehakse tavaliste otsingumootorite puhul. Oletame näiteks et tahame otsida materjali Eesti kohta: trükkime otsingureale “eesti”

Eesti otsingTulemuseks saame peamised näitajad Eesti kohta: lipp, asukoht kaardil, pindala, naabrid, rahvastik, keeled, suuremad linnad, peamised majanduslikud näitajad jne. Tõsi, tulemused on vähemalt eelmisest aastast, seega väga värske info otsimisele loota ei saa.

Samas võime oma otsingut täpsustada, soovides teada näiteks Eesti keskmist eluiga: “average age eesti“. Soovi korral võid kirjutada ka: “What is the average age of Estonia?”. Vastus tuleb samasugune.

Otsingutulemused on seega väga konkreetsed ning kenasti lahterdatud erinevatesse kategooriatesse. Iga kategooria kohta on võimalik saada lisainformatsiooni ja eriti toredaks teeb asja võimalus salvestada tulemused PDF faili.

Kokkuvõttes
Wolfram Alpha üheks suureks miinuseks on, nagu ilmselt juba aru võis saada, inglise keele kasutamise nõue. Hetkel see teenus teistest keeltest aru ei saa. Sageli võib juhtuda ka see, et WA ei saa teie otsitavast lausest aru või ei ole seda üldse tema meelest olemas (nii läks, kui otsisin selgitust IQ testidele, tulemuseks oli vaid IQ nimeline film).

Samas on WA äärmiselt hea otsingumootor faktiliste teadmiste otsimiseks ning muidugi kõikvõimalike matemaatiliste tehete lahendamiseks. Tegelikult on tore ka nö “suhtlemine” Wolfram Alpha’ga, küsides näiteks: “What are you?” (mis asi sa oled?). Vastuseks tuleb täpselt nii nagu peab: “I am a computational knowledge engine” ehk siis eestikeeli: “Ma olen teadmiste väljaarvutamise mootor”.

http://www42.wolframalpha.com/ 

Kirjutan väga erinevatel teemadel, peamiselt programmidest (nii arvutitele kui telefonidele), tarkvaramaailma uudistest ning internetiteenustest. Kõige olulisemaks pean kirjutamisel lihtsust ja ülevaatlikkust, et teksti oleks mõnus lugeda.

Kommentaarid