Jätkates Digitarga kasutamist oled teadlik küpsiste kasutamisest.

VoIP sobib hästi uuele või liikuvate töötajatega väikefirmale


Kui eelnevalt oli juttu väikefirmadele mõeldud VoIP-kõneside olemusest ja tugevatest külgedest, siis seekord peatun sellele, millised on väikefirma ja kodukontori eeldused VoIP-i kasutamiseks ning millistel puhkudel seda valikut kaaluda tasuks. 
VoIP-kõnesidelahenduse üheks võtmeteguriks internetiühenduse kiirus
voip-adsl.jpgEsimeseks ja kõige tähtsamaks kriteeriumiks on kvaliteetne internetiühendus. Üks VoIP-kõne nõuab normaalse kvaliteediga ühenduseks umbes 100 kbit/s üles- ja allalaadimiskiirusega internetiühendust. Näiteks oleks viie töökohaga kontori puhul soovitatav kasutada vähemalt poolemegabitist üles- ja allalaadimist võimaldavat (sümmeetrilist) internetiühendust.

Võimalik on tellida VoIP-kõnede tarvis eraldi ühendus
Kui lisada juurde tõsiasi, et tavaliselt töötab kontoris lisaks VoIP-kõnesidele samal ajal ka internet, moodustub käesoleva näite puhul sõltuvalt vajadustest minimaalseks kontorivajadusi rahuldavaks kiiruseks 4Mbits/768Kbits. Üheks lahenduseks on ka tellida VoIP-kõnede tarbeks eraldi ühendus, mida kasutatakse ainult kõneside jaoks. See lähenemine tagab selle, et nö. tavaline internetiside kõnekvaliteeti mõjutama ei hakka.

Korralik kaabeldus ja õiged seadmed tagavad kvaliteedi
Pea sama tähtis kui internetiühendus on ka kvaliteetne ja õigesti ehitatud CAT-standardile vastav kaabeldus ning kliendi kohtvõrguseadmete (tulemüürid, switchid, ruuterid) ühilduvus VoIP-kõnesidega. Lohakalt seadistatud või mittestandardsete riistvaraliste rakenduste kasutamise võib teha karuteene, mille tulemusena võib kõne kvaliteedi osas esineda mitmeid anomaaliaid nagu ühepoolne kuuldavus, katkendlik heli, hakkimine, iseeneslikult lõppevad kõned jms.

Töötegemise muudavad mugavaks kõrvaklapid
voip-korvaklapid.jpgTöökoha funktsionaalsust ja iseloomu tuleb arvesse võtta, et VoIP-kõnede tegemine laabuks. Näiteks müügiga seotud teenindajate puhul, kes peavad töötama andmebaaside ja mitme eri tarkvaraga, võib „käed vaba

Andres töötab Elionis äriklientide müügitoe spetsialistina, olles asjatundja ettevõtetele pakutavate sidelahenduste valdkonnas. Lähemalt uurib aga Andres koduse digitehnika arenguid. Digitargas kirjutabki Andres sellest, kuidas ja mille põhjal digitehnikat koju valida.

Kommentaarid