VoIP-kõned toovad väikefirmasse mobiilsuse ja soodsamad kõned


voip-kuva.jpgJärgnevates kahes postituses tutvustada VoIP-teenuseid (Voice over Internet Protocol) selle teemaga vähem kokkupuutunud lugejatele. Juttu tuleb väikefirmade vaatenurgast VoIP-i üldistest toimimispõhimõtetest, selle plussidest ja miinustest ja kasutusvaldkondadest. Esmalt annan ülevaate, mida VoIP võimaldab ning millised on selle eelised.

Suur osa igapäevastest arvutikasutajates teavad kindlasti programmi Skype ning paljud meist on seda vahelduva eduga kasutanud. Enamikele tähendab Skype seda, et arvutist arvutisse saab teha kõnesid 0-kroonise minutihinnaga.

Skype’i turuletulek vallandas IP-kõneteenuste pakkujate laviini –märgati, et ADSL-internetiühendus suudab arvukatele kasutajatele pakkuda normaalse kvaliteediga kõnesideteenust terves maailmas. VoIP-kõnede turule tulid seejärel ka traditsioonilise telefoniteenuse pakkujad, kes võimaldasid arvutitelefoni vahendusel sisse- ja väljahelistamisteenust tavatelefoni võrkudesse.

VoIP-kõneside võimaldab mobiilsust
Kodukasutaja jaoks tähendab Skype universaalset tasuta võimalust sooritada rahuldava kvaliteediga kõnesid suvalisse punkti maailmas, kus on pääs internetti. Väikefirmade jaoks oleks internetitelefon tänases kontekstis võrreldav pigem lauatelefoninumbri rändava vennaga – vastavalt vajadusele saab fikskõnesidelahendusega seotud numbril riist- või tarkvaralise rakendusega piltlikult öeldes natist kinni haarata ja kohvris kaasa võtta.

Mobiilse kasutuse eelduseks on WiFi-toega mobiil ja hea levi
voip-juhtmed.jpgPraktikas tähendab fikseeritud asukohaga lauatelefoni helisemine Eesti kontoris ka näiteks Guatemalas komandeeringus viibiva firmajuhi WiFi rakendusega mobiiltelefonis siseneva kõne märguannet. Seda juhul, kui telefon asub aktiivses traadita interneti levialas ning on seadistatud analoogse numbriga kõnet vastu võtma.

Teoorias kõlab väide argumenteeritult, reaalses situatsioonis aga on kvaliteetse kõneside aluseks hea ühenduskiirus. Nõrga levi ja vale seadistusega WiFi-võrgus ei pruugi ühendus üldse toimuda või on see oluliselt madalama kvaliteediga kui fiksvõrgu vahendusel tehtav kõne.

Millised on väikefirma või kodukontori jaoks VoIP-i eelised?
• VOIP-numbri kuutasud on odavamad kui nende tavavõrgus vendadel.
• Kokkuhoid kõnekuludelt. VoIP video- ja tavakõnede puhul ei rakendata sama operaatori võrku helistades kõnealustustasu. Ka minutihinnad on veidi soodsamad.
• VoIP-kõneside ei nõua täiendavate telefonikaablite vedamist. Kogu lahendus on paari hiireklikiga installeeritav otse arvutisse või kättesaadav IP-kõnesidet võimaldavate seadmete (IP-telefoni, adapteri) vahendusel.
• VoIP võimaldab kasutada nii traadiga kui traadita tavatelefoniaparaate (või neid paralleelselt mitme töökoha vahel) ja pakub lahkelt kõiki digitelefoni lisavõimalusi k.a. sissehelistaja numbrinäitu, numbri paralleelkasutust, kõnede suunamist jne.

Järgmises postituses teen ülevaate, millised on väikefirma ja kodukontori eeldused VoIP-i kasutamiseks ning millistel puhkudel seda valikut kaaluda tasuks.
————————————————————————————————-
kasutatud mõisted: VoIP

Andres töötab Elionis äriklientide müügitoe spetsialistina, olles asjatundja ettevõtetele pakutavate sidelahenduste valdkonnas. Lähemalt uurib aga Andres koduse digitehnika arenguid. Digitargas kirjutabki Andres sellest, kuidas ja mille põhjal digitehnikat koju valida.

Kommentaarid