Jätkates Digitarga kasutamist oled teadlik küpsiste kasutamisest.

Vana kooli õpetajast nutiõpetajaks: nutitunni ettevalmistamine on töömahukas, aga kasulik

#ikt #lapse nutitarkus #nutikool #nutikuu #nutiõpetaja #nutitund

Olen tõepärane ja tegelik näidiseksemplar mõtisklemaks, kas nutiõpetajaks saamine ja/või olemine sõltub vanusest, tööstaažist, avatusest, nutiseadmete kasutamise võimalustest või lisaks neile veel mingitest muudest mõjuritest.

Nutikool eeldab ka õpetajalt kavalust

  • Õpilased salvestavad ise kuuldemänge või muid heli- ja videoklippe, koostavad erinevatel teemadel üksteisele lahendamiseks ristsõnu, puslesid ning muid ülesandeid.
  • Selleks kasutavad õpilased www.learningapps.org, www.kahoot.it, www.quia.com või teisi keskkondi, lahendades õpetaja välja otsitud tegevusi erinevates keskkondades.
  • Viimastega on see oht, et õpilased tegelikult ei mõtle, vaid nagu nad ütlevad, panevad vastuseid “lambist” ehk lihtsalt klõpsivad umbes, kuni jõuavad nõutud tulemuseni.
  • Olen õpetajana hakanud seetõttu otsima pigem tegevusi/ülesandeid, kus ei saa juhuslikult vastuseid panna/sobitada, vaid peab ikka ise mõtlema ja järeldama.

Praegu on kooli ja õpetamisega seoses kulutulena levima hakanud mitmed justkui tuttuued mõisted ja lähenemised nagu MÕK ehk muutunud õpikäsitus, ümberpööratud klassiruum, avatud õpikeskkond jms. Osaliselt on nendes kõigis midagi uut, aga põhiolemuselt sisaldavad need lähenemised ka nii mõndagi juba teada-tuntud ideed: õpetamine peaks olema võimalikult praktiline, õpilaste igapäevase eluga haakuv, huvipakkuv, motiveeriv ja õpilaste enda tegevusest lähtuv.

Kooliõpilastele, kelle koolikott on niigi raske kaasas tarida, sobivad tahvelarvutid lugemise rikastamiseks suurepäraselt. Foto: Scanpix
Kooliõpilastele, kelle koolikott on niigi raske kaasas tarida, sobivad tahvelarvutid lugemise rikastamiseks suurepäraselt. Foto: Scanpix

Põhimõtted on seega samad mis ajast aega, aga tähendused või mõistete sisu muutunud. Ehk see, mis on tänapäeva õpilase jaoks eluline või motiveeriv, on teistsugune kui isegi veel viis aastat tagasi. Kõige kiirem areng digi-, nuti- jms seadmete kasutamise võimalustes ja vajaduses ongi minu arvates toimunud viimase viie aasta jooksul.

Google kui abiõpetaja

Pole vaja olla geenitehnoloog, et aru saada, millisest sisulisest muudatusest on jutt – loomulikult erinevate infotehnoloogiliste vahendite võimalikult efektiivsest, otstarbekast ja loomulikust kasutamisest õppimise mitmekesistamiseks, ja mis peaasi, elulisemaks muutmiseks.

Õpetamine peaks olema võimalikult praktiline, õpilaste igapäevase eluga haakuv, huvipakkuv, motiveeriv ja õpilaste enda tegevusest lähtuv.

Olen ise, kõrgele vanusele ja pikale õpetajastaažile vaatamata, see näide, kes ei saa enam peaaegu mitte midagi tehtud ilma arvuti või nutitelefonita. Ja nii on ka minu tundides täiesti võimatu hakkama saada ilma nutitelefoni, tahvelarvuti või arvutita.

Koolis kasutamiseks sobivaid tahvelarvuteid on mitmeid – tutvu valikuga!
Koolis kasutamiseks sobivaid tahvelarvuteid on mitmeid – tutvu valikuga!

Õnneks on Laulasmaa koolis väga head võimalused kasutada igapäevaselt tahvelarvuteid (eelnevalt broneerides) või siis arvutiklassi arvuteid. Viimasel ajal on arvutiklassi kasutamine isegi natuke keerulisem, sest see on õpetajate hulgas väga populaarne koht tunni läbiviimiseks.

Olen ise, kõrgele vanusele ja pikale õpetajastaažile vaatamata, see näide, kes ei saa enam peaaegu mitte midagi tehtud ilma arvuti või nutitelefonita.

Ehk aeg tuleb ikka paar nädalat ette ära tellida. Tahvelarvutite kasutamine on seetõttu natuke tagaplaanile jäänud, kuna nende klassi kaasavedamine, wifi-ruuteri paigaldus jms organisatoorne pool on õpetajale ehk tüütu.

Õnneks on minu 5.  klassi õpilastest suhteliselt paljudel internetiühendusega nutitelefonid, nii et vähemalt paaris töötades saab neid ka üsna spontaanselt kasutada lasta. Eesti keele ja kirjanduse tundides on välja kujunenud mitmed n-ö kohustuslikud igapäevased nutitegevused: näiteks ei ütle mina reeglina, kas sõna, mille kirjapilti hästi ei teata, on õigesti või valesti kirjutatud. Õpilased teavad, et seda tuleb vaadata www.eki.ee kodulehelt.

Ka seda tuleb koolitunnis õpetada, kuidas vastust vajavatele küsimustele otsingumootorist õigeid vastuseid leida.
Ka seda tuleb koolitunnis õpetada, kuidas vastust vajavatele küsimustele otsingumootorist õigeid vastuseid leida.

Kui ei tea vastust mingile küsimusele või ei oska mõnda harjutust/ülesannet lahendada, siis jällegi pole mõtet esimeses järjekorras õpetaja poole pöörduda, vaid võib ja tulebki kasutada oma nutiseadet ning guugeldada.

Et igas klassis on olemas internetiühendusega arvuti ja projektor, ei möödu tõesti ühtegi tundi, kui ei vaadataks mingit videoklippi või tööjuhend või abiinfo või nn näitvahend ei ilmuks arvuti abil “seinale” vaatamiseks.

Arvutioskus kui tervikoskus

Hiljuti avastasin, et ehkki õpilased on väga osavad nii arvutis kui ka nutitelefonis mängijad, suhtlejad ning muidu oma asjade ajajad, ei ole nad sugugi nii osavad näiteks tekstitöös. Nii et selliseid arvutiga/telefoniga igapäevaseks koolitööks vajalikke asju tuleb neile ikka eraldi õpetada.

[conclusion]

Meil on tunniplaanis juba algklassidest alates ka arvutiõpetuse tund, kus õpitakse tekstitööd, esitlusi koostama, Excelis toimetama jms, aga olen kord nädalas arvutiklassis toimuvas eesti keele tunnis rõhu asetanud ka just tekstitöötlusprogrammi kasutamisele (koos infootsingu ja muu vajalikuga). Tahvelarvutis ja nutitelefonis saab teha pigem kõiki muid asju.

Avarda oma teleka vaatamise piire!
Avarda oma telekavaatamise piire! Sellist tahvelarvutit saab kasutada edukalt ka koolitöös filmide või presentatsioonide näitamiseks teistele.

Kõige sellega ollakse vist juba liigagi harjunud ja olen aeg-ajalt hirmuga mõelnud, et äkki kasutan liiga palju igasugust tehnoloogiat. Kindlasti peab kogu see digi- ja nutiasjandus toimuma õpetaja kindlakäelise juhendamise ja jälgimise põhiselt. Muidu ei tuleks õpetamisest midagi välja. Kui lasta õpilastel vabalt tegutseda, siis tõenäoliselt teeksid nad internetiavarustes küllaltki ühetaolisi tegevusi.

Kindlasti peab kogu see digi- ja nutiasjandus toimuma õpetaja kindlakäelise juhendamise ja jälgimise põhiselt.

Muidugi peab õpetajal olema kõik teadlikult ja põhjalikult ette valmistatud ning läbi mõeldud. Pean ausalt tunnistama, et nii mõnigi kord eelistan n-ö õpik-töövihik-stiilis tundi just seetõttu, et nutitunni ettevalmistamine on väga töömahukas. Eesti keele ja kirjanduse õpetajana pean loomulikult hästi vajalikuks kasutada tundides ka vahetut suhtlemist eri olukordi läbi mängides ja käsitsi kirjutamise elulisi tegevusi, sest muidu jääb see oskus täiesti tagaplaanile.

Segu vanaST koolist ja uuest-nutikast

Õpetaja saab nutiseadmete võimalusi ära kasutades valmistada ette ka ise nutikamaid, köitvama sisuga koolitunde. Foto: Telia
Õpetaja saab nutiseadmete võimalusi ära kasutades valmistada ette ka ise nutikamaid, köitvama sisuga koolitunde. Foto: Telia

Aga vaevalt et ilma silmast silma kohtumisteta ühiskonda päriselt ka tulevikus olla saab: inimene on ju sotsiaalne olend. Ega tahvel ja kriitki pole minu töövahendite hulgast veel täitsa haihtunud.

Selle jutu kirjutamine oli üllatuslikult päris raske, sest nuti-, digi- ja muude IKT-vahendite kasutamine on nii loomulik ja igapäevane, et midagi eraldi esile tõsta ongi üsna võimatu. See lihtsalt ongi igapäevane elu.

Õpetajatööd ja tundideks ettevalmistamist ei kujuta küll enam, ausalt öeldes, ilma kõigi nende vahendite ja võimalusteta ettegi. Isegi õpetajatele igapäevatööks mõeldud keskkondi on juba nii palju tekkinud, et tuleb teha mõistlik valik, mida süsteemselt kasutama hakata.

Nii et vana kooli õpetajast on lihtsalt elu edenemise ning lihtsustumise sunnil saanud tõeline nutiõpetaja. Aga kes endiselt hindab ka vanu häid (pehmeid) väärtusi, oskusi ja õpetamismeetodeid.

Artikli autor on Anne Uusen, Tallinna Ülikooli emakeeledidaktika dotsent, kasvatusteaduste doktor ja Laulasmaa kooli õpetaja.

Anne Uusen on Tallinna ülikooli emakeeledidaktika dotsent, kasvatusteaduste doktor ja Laulasmaa kooli õpetaja.

Kommentaarid

Tutvun toodetega
Lugesid loo läbi, võta nüüd hetk ja sirvi seotud tooteid või pane kinni ja naudi surfamist edasi