Sertifikaat ISO 27001

Telia Eesti sai rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaadi

#ISO 27001 #sertifikaat

Telia Eesti andmekeskustele omistati Bureau Veritase poolt väga oluline sertifikaat ISO 27001. See lihtsustab oluliselt koostööd rahvusvaheliste ettevõtetega, sest sertifikaat tõendab Telia Eesti andmekeskuste vastavust rahvusvahelistele nõuetele. Kirjutas Erik Janson, Telia Eesti seadmemajutuse teenuste juht Erik Janson.

Sertifikaadi saamine on tunnustus ja kvaliteedimärgis, mis näitab, et andmekeskuste valdkonnas oleme saavutanud teatava küpsustaseme ning järgime infoturbe haldamises rahvusvaheliselt kokkulepitud raamistikku. Meie andmekeskuste teenuseid kasutavad Eesti kõige nõudlikumad kliendid. Keskustes hoiame nende kõige hinnalisemat vara – andmeid. Sestap on meie ja klientide jaoks oluline, et keskustega oleks kõik korras ning meid usaldataks. Sertifitseerimise kaudu saame seda ka teistele tõestada.

Ennekõike peavad seda sertifikaati oluliseks rahvusvahelised ettevõtted, kelle jaoks lihtsustab see partneri valikut, pakub kindlustunnet ja tõestab meie usaldusväärsust. Vaadates tulevikku, on näha, et teenuste ja äride rahvusvahelistumisel hinnatakse antud sertifikaati üha enam ja ilma selleta muutuks äritegevus keerukaks.

Sertifitseerimisprotsess oli pikk ja keeruline. Nõuetele vastavuse kontrollimiseks käisid Telia Eesti andmekeskustes Bureau Veritase audiitorid, kes auditi käigus lisaks infoturbe teemadele vaatasid üle ka elektri ja tuleohutuse, kliima ja füüsilist turvalisust tagavate süsteemide ülesehituse ning nende igapäevase käitamisega soetud protsessid. Samuti analüüsiti tööprotsessidega seotud dokumentatsiooni. Töö ülevaate saamiseks oli väga põhjalik ning võttis aega ligi pool aastat.

Andmekeskuste puhul on eelkõige tähtis, et klientide andmed säiliksid ja teenuste käideldavus oleks tagatud igas olukorras – nii tulekahjus, elektrikatkestuse puhul kui ka näiteks hoone füüsilise rünnaku korral. Näiteks, peaaegu kõik Eestis toimuvad kaardimaksed sõltuvad Telia Eesti andmekeskuste toimivusest. Keskuste rikke korral võivad olla kaardimaksed häiritud. Andmekeskused on Telia Eesti strateegiline tegevusvaldkond, andmekeskuste ajakohastamisega tegeleme pidevalt ja meie jaoks on väga oluline, et pakutavad teenused oleksid maailmatasemel ning teenuste toimivus tagatud igas olukorras.

 

 

 

 

 

 

Digitark koondab tehnoloogiateadlikke ja -huvilisi toimetajaid, kes otsivad üles põnevaimad ja kasulikumad tehnoloogiakillud Eestist ja laiast maailmast, et sinu elu oleks lihtsam, mugavam, toredam ja turvalisem.

Kommentaarid