Jätkates Digitarga kasutamist oled teadlik küpsiste kasutamisest.

Bureau Veritas ANDIS Telia Eesti andmekeskustele väga oluliSE sertifikaaDI ISO 27001, mis lihtsustab oluliselt koostööd rahvusvaheliste ettevõtetega.

Telia Eesti ärikliendiüksuse juhi Tarmo Kärsna sõnul on sertifikaadi saamine tunnustus ja kvaliteedimärgis, mis näitab, et andmekeskuste valdkonnas on Telia saavutanud teatava küpsustaseme ning järgime infoturbe haldamises rahvusvaheliselt kokkulepitud raamistikku. “Meie andmekeskuste teenuseid kasutavad Eesti kõige nõudlikumad kliendid. Keskustes hoiame nende kõige hinnalisemat vara – andmeid,” sõnas ta Digitargale. “Sestap on meie ja klientide jaoks oluline, et keskustega oleks kõik korras ning meid usaldataks. Sertifitseerimise kaudu saame seda ka teistele tõestada.“

Sujuvam koostöö rahvusvaheliselt

iso-27001-logoEnnekõike peavad seda sertifikaati oluliseks rahvusvahelised ettevõtted, kelle jaoks lihtsustab see partneri valikut, pakub kindlustunnet ja tõestab ettevõtte usaldusväärsust. „Vaadates tulevikku, on näha, et teenuste ja äride rahvusvahelistumisel hinnatakse asjakohast sertifikaati üha enam ja ilma selleta muutuks äritegevus keerukaks,“ lisas Kärsna.

Sertifikaat tõendab Telia Eesti andmekeskuste vastavust rahvusvahelistele nõuetele.

Sertifitseerimisprotsess oli pikk ja keeruline. Nõuetele vastavuse kontrollimiseks käisid Telia Eesti andmekeskustes Bureau Veritase audiitorid, kes auditi käigus lisaks infoturbe teemadele vaatasid üle ka elektri-, tuleohutus- ja kliimasüsteemide ning füüsilist turvalisust tagavate süsteemide ülesehituse ja nende igapäevase käitamisega seotud protsessid.

Samuti analüüsiti tööprotsessidega seotud dokumentatsiooni. Töö ülevaate saamiseks oli väga põhjalik ning võttis aega ligi pool aastat.

süsteemide töökindlusest sõltuvad näiteks kaardimaksed

Andmekeskuste puhul on eelkõige tähtis, et klientide andmed säiliksid ja teenuste käideldavus oleks tagatud igas olukorras – nii tulekahju või elektrikatkestuse kui ka hoone füüsilise rünnaku korral. “Näiteks sõltuvad peaaegu kõik Eestis toimuvad kaardimaksed Telia Eesti andmekeskuste toimivusest,” selgitas Tarmo Kärsna.

“Keskuste rikke korral võivad olla kaardimaksed häiritud. Andmekeskused on Telia Eesti strateegiline tegevusvaldkond, andmekeskuste kaasajastamisega tegeleme pidevalt ja meie jaoks on väga oluline, et pakutavad teenused oleksid maailmatasemel ja teenuste toimivus tagatud igas olukorras.“

Kommentaarid