SmartEnCity muudab hruštšovkad nutikaks

Tartu linn, Tartu ülikool ning Telia Eesti allkirjastasid 20. oktoobril koostöömemorandumi, mille sisuks on jätkata koostööd parema ning innovaatilisema elukeskkonna rajamiseks Tartus.

Linn, ülikool ning Telia on panustanud juba ligi aasta ühiselt projekti SmartEnCity, mille peamine eesmärk on parema, innovaatilisema ning energiasäästlikuma linnakeskkonna rajamine.

Üks SmartEnCity tegevusi on renoveerida Tartu kesklinna piirkonnas paiknevad ajale jalgu jäänud hruštšovkad energiasäästlikuks, nutikaks ja atraktiivseks ehk n-ö smartovkadeks.

SmartEnCity projekt on alles arendusjärgus, kuid ühiselt tehtud jõupingutused on olnud tulemuslikud ja seetõttu otsustati allkirjastada koostöömemorandum laiahaardelisema koostöö tegemiseks, mis ei piirneks vaid ühe projektiga, vaid hõlmaks rohkemaid tegevusi eri valdkondadest.

Tegevused, mida ühiselt planeeritakse, on näiteks targa linna mudeli väljaarendamine, integreeritud infrastruktuuri loomine Tartusse, targa kodu lahenduste arendamine, suurandmete analüüsimine ja kasutamine koostööprojektide elluviimiseks jpm.

Nimekiri ühiselt planeeritavatest tegevustest pole lõplik ning kõik kolm osapoolt suhtuvad avatult uute tehnoloogiate katsetamisse ning ellurakendamisse.

Tartu kui tulevikutehnoloogiate katselabor

TÜ arvutiteaduse instituudi juhataja professor Jaak Vilo kinnitas omalt poolt, et IKT arengus on toimunud suured muutused. Esmalt kõikide teenuste digitaliseerumine, teiseks plahvatuslik kasv väikeste seadmete ühendamisel internetti, kolmandaks pilveplatvormide areng. See kõik muudab tarkvara üha olulisemaks. “Eesti ja Skandinaavia ühe suurema IKT-ettevõttega koostöös saame edendada näiteks asjade interneti ning suurandmete analüüsi alast õppe- ja teadustööd,” ütles Vilo.

Dan Strömberg toonitas head koostööd ning lisas: “Hea on olla tehnoloogiapartneriks Eesti kõige innovaatilisemale linnale ning Eesti kõige suuremale ülikoolile. Telia sisenes SmartEnCity projekti, et saada praktiline kogemus oma tulevikutoodete arendamises koostöös Tartu elanike, Tartu linna ja Telia väga pikaaegsete ja heade klientidega. Senises koostöös on olnud tunda selget ja konkreetset sünergiat avaliku ja erasektori jõupingutuste liitmisel. Seetõttu on mul hea meel, et meie jõupingutused jätkuvad.”

ehk Inkatrinka usub, et kõik uued tehnoloogilised vidinad pole elu mõte, vaid need on meile loodud ja antud selleks, et elu mugavamaks teha. «Tark on neid mõistlikult kasutada,» kiidab ta. «Ma pole eriti originaalne – minu nutitelefon, iPad ja head kõlarid aitavad mu töö- ja argielu teha mugavamaks, aga ka meeleolukamaks,» selgitab Inkatrinka, kes meenutab, et aastal 1994 läks ta oma elu esimesele arvutikursusele. «Ohh, kes seda enam mäletab,» muigab ta, ja julgustab Digitarga vahendusel teisigi leidma neid tehnoloogiaimesid, mis põneva argieluga hästi klapivad. «Taaskord – tehnoloogia abil on võimalik oma elu lihtsamaks teha ning võita rohkem vaba aega meelistegevusteks – sportimiseks, matkamiseks, looduses viibimiseks,» julgustab ta.

Kommentaarid