Suhtlus.ee talletab väikeettevõtte kliendikontaktid

#suhtlus.ee

Suhtlus.ee keskkonna kasutajal on alati ligipääs oma ettevõtte kliendikontaktidele ja kokkulepetele või tellimustele. Kui kontaktid on turvaliselt internetis, ei saa nendega midagi juhtuda – saad neid alati kasutada ja äri ajada kus iganes.

kontakti vaade suhtlus.ee

Säilib info iga kliendikontakti kohta

Sa näed alati enda ja kolleegide poolt konkreetsele kliendile saadetud ja vastu võetud e-kirju, kõne ajal tehtud märkmeid ning säilib ka kõnede logi. Samas saab iga töötaja ise otsustada, missuguseid suhtlusvooge või kontakte töökaaslastega jagada või privaatsena hoida.

Kuidas kliendikontaktide talletamine abiks on?

Enne suhtlus.ee kasutuselevõttu: Kalle ettevõttest Leivapoisid OÜ helistab neljale kliendile uute tellimuste pärast. Kolm nendest ei vasta. Järgmisel päeval helistab üks klient tagasi. Kõnele vastab aga Kalle kolleeg Piret, kes ei tea, miks kliendile eile helistati ning on sunnitud kõne lõpetama.

Pärast suhtlus.ee kasutuselevõttu: Kalle helistab neljale kliendile, aga kolm ei võta toru. Järgmisel päeval helistab üks klientidest, Kaur, tagasi ning kõnele vastab Kalle kolleeg Piret. Samal ajal kui Pireti telefon heliseb, tekib tema arvuti ekraanile teavitusaken, kus on kirjas helistaja nimi ja Leivapoiste varasem suhtlusajalugu antud kliendiga. Piret tõstab toru ja ütleb: „Tere, Kaur! Jah, helistasime teile, et rääkida teie uutest tellimustest“.

Suhtlus.ee on targa äri keskkond, kus töötamine e-posti ja telefonikõnedega on seotud kliendihalduse ja sotsiaalmeediaga. Vaata lähemalt Elioni ärikliendi veebist  ja Suhtlus.ee lehelt.

Autor: Annelis Rum, Elion

Digitark koondab tehnoloogiateadlikke ja -huvilisi toimetajaid, kes otsivad üles põnevaimad ja kasulikumad tehnoloogiakillud Eestist ja laiast maailmast, et sinu elu oleks lihtsam, mugavam, toredam ja turvalisem.

Kommentaarid