Millist ohtu kujutavad arvuti klahvivajutuste jälgijad?


Antud artikkel on informatiivne ning ei ole mõeldud katsetamiseks. Selliste programmidega katsetamine võõraste andmete ja arvutitega võib lõppeda juurdlusorganite tervadatud tähelepanu alla sattumisega. 

Arvutikasutuse turvalisusest rääkides tuleb ettevaatuse mõttes rääkida veel ühest asjast. Lisaks sellele, et kõikvõimalik internetist tulev pahavara võib su tegevust jälgida, on ohte veelgi. Räägin seekord veidi klahvivajutuste logide spioneerimisest. 

spy4.jpgMida teeb klahvivajutuste jälgija
Tegin katse sellise logijaga nagu Golden Keylogger. Tegemist oli nn “viisaka programmiga

Digitarga keskkonda koondame nõuandeid, infot ja uudiseid ka laiast maailmast. Kasutame tuntud ja usaldusväärseid infoallikaid.

Kommentaarid