Mida tähendab küpsis ehk cookie internetimaailmas?


jalgimine.jpgKes meist poleks söönud häid Kalevi küpsiseid! Veel möödunud sajandi kaheksakümnendail polnud neile võrdset, välismaised alternatiivid meie kaubandusvõrgus käisid koondnimetuse „defitsiit“ alla. Mõnus oli neid kohviga mekkida 🙂 Meie aga tutvume teistlaadi, internetiga seotud, küpsiste ehk cookie’dega, mis on saanud suure meediakära ning vääritimõistmise osaliseks.

Küpsiseid hakati kasutama internetiajastu saabumisel. Esmakordselt defineeriti küpsise spetsifikatsioon 1994. aastal loodud veebilehitseja Netscape Navigatori jaoks.

Mis on küpsis?
Küpsis on sessiooniidentifikaator, mis kujutab endast väikest tekstikujulist andmeblokki. Veebiserver saadab küpsise Sinu veebilehitsejale ja see salvestatakse arvutisse.

Tavaliselt on tegemist eraldi asetseva(te) faili(de)ga kasutaja profiilis. Küpsised omavad ka kehtivusaega – vastavalt sellele need kas kustutatakse sessiooni sulgemisel või salvestatakse hilisemaks kasutamiseks.

Milleks küpsist kasutatakse?
Küpsist kasutavad veebilehed erinevalt. Laias laastus on tegemist isikustatud info haldamisega. Küpsiste abil määratakse ja salvestatakse eelistused, regionaalsed sätted, teenuste kasutamise valikud jne. Proovime punasemaks värvida 🙂

andmed.jpgOletame, et külastad lehekülge www.ebay.com.
Esmakordsel külastamisel saadab server Sinu veebilehitsejale küpsise, milles salvestatakse eelistused, seadistused, ostukorvi sisu jne. See info võib olla andmekaitse eesmärgil krüpteeritud.

Uuel külastamisel saadab lehitseja serverile küpsise tagasi, andes veebiserverile märku, et on sellega juba suhelnud ning edasi võib jätkata sealt, kus eelmine kord pooleli jäi. Samuti ei pea Sa iga kliki järel end uuesti sisse logima.

Küpsised on olnud lahenduseks paljudele online-teenuste kitsaskohtadele. Temas määratletakse ühe võimalusena regionaalsed seaded – www.cnn.com kasutab küpsiseid määramaks, kas näidata kasutajale rahvuslikke uudiseid või rahvusvahelisi.

Mida küpsised turvalisusele tähendavad?
sailitamine.jpgArusaadavatel põhjustel on andmehaldusega seotud ka turvaküsimus –  kui salvestatakse logimisinfo, on tegemist suhteliselt delikaatsete andmetega.

Püüan levinud valearusaamu kummutada – küpsis pole iseenesest kurjast. Tegemist ei ole mitte käivitava programmi, vaid andmefailiga – lihtsalt infoga. Seega on vale eeldada, et küpsised meile ise kahju teeksid.  Aga… ei saa välistada selle info väärkasutamist.

Millised on küpsisega kaasnevad võimalikud ohud?
jalgimine.jpgKüpsistega saab koguda palju infot Sinu surfamisharjumustest, eelistustest ühel või teisel leheküljel või lehekülje alamsektsioonil. Sellest tulenevalt saadakse suunata vajalikku reklaami just õigetele sihtgruppidele, ent võidakse ka antud infoga äritseda. Minu arvamust mööda ei ole see väga suur probleem. Tunduvalt tõsisem on aga sessioonide ja igasuguse muu logimisinfo salvestamine küpsistesse.

Küpsistega manipuleerimiseks palju võimalusi. Hea kokkuvõtte leiad Wikipediast. Eelnevas artiklis kirjutatud võimalused annavad “head

Kommentaarid