Kuidas reageerida internetis Sinu kohta levitatud isiklikele- või valeandmetele ja solvamisele?


kommenteerimine.jpgAlati ei ole kerge tuvastada allikat, kes mingid andmed on internetti lahti lasknud või sind kommentaaridega solvanud. Lihtsam on tegeleda süüdlase otsimise asemel lahendustega.

Isikuandmed on andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad selle isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust (Isikuandmete kaitse seadus http://wlex.lc.ee/log/ISIKUANDMETE_KAITSE_SEADUS § 4 p 1).

Seadusest tuleneb nõue kõigile organitele isikuandmete kaitsmiseks võimalikul parimal moel. Nimelt on seaduses välja toodud turvalisuse põhimõte – isikuandmete kaitseks tuleb rakendada turvameetmeid nende tahtmatu või volitamata muutmise, avalikuks tuleku või hävimise eest (Isikuandmete töötlemise põhimõtted § 6 p 6).

? Mis teha, kui minu isikuandmed levivad internetis ja ma ei taha seda?
Üldjuhul meie isiklikud andmed lihtsalt niisama internetis ei levi. Ikka on mingi põhjus.
Toon välja mõned võimalikud põhjused, kuidas meie isiklikud andmed internetti võivad sattuda ja millisel viisil reageerida, kui teid nende olemasolu häirib.

Apsakas: oled sisestanud andmed mõnele veebilehele süvenemata, kuidas neid kasutatakse.
Lahendus:
enne, kui sisestad oma andmeid kuskile, tee kindlaks, et neid kasutatakse sulle sobival otstarbel. Loe läbi lisatud lepingud. Pole küll viisakas, kuid enesekaitseks nii mõnigi kasutab veebis valeandmeid ja neutraalset meiliaadressi.

internet-infoallikas.jpgApsakas: sinu tuttav on sinu andmed veebi sisestanud (näiteks reklaamid – sisesta kolme tuttava veebiaadressid ja osaled loosimises).
Lahendus: kui saad reklaamkirja, siis kustuta see lihtsalt ära. Tihti see, kui sa lähed ja paned märgi vastavasse lahtrisse – ei soovi enam reklaami – annab reklaami saatjale teada, et tegemist on aktiivse meiliaadressiga, st sa jäädki reklaami saama.

Apsakas: oled registreerinud ennast suhtluskeskkondasuhtluskeskonda (näiteks Orkut) ja saad erinevatelt inimestelt kutseid endaga suhtlema asuda.
Lahendus:
sisene suhtluskeskkonda oma paroolidega ja kontrolli, millise staatusega on sinu andmed. Enamasti on võimalik määrata ära väljad, mida ei soovita avalikustada. Kui oled paroolid unustanud, siis alusta sellest, et palu endale saata suhtlusprogrammi administraatoril uued paroolid. Üldjuhul pakuvad sellist võimalust kõik suhtluskeskkonnad.

Apsakas: oled lõpetanud mõne kooli, esinenud seminaril või olnud muidu ühiskondlikult aktiivne ja sinu andmed on vastava organisatsiooni poolt avalikustatud (enamasti organisatsiooni enda kodulehel). Näiteks on ära toodud sinu elulookirjeldus (CV).
Lahendus: võta julgelt organisatsiooniga ühendust ja palu materjalid internetist eemaldada. Üldjuhul on viisakas alati inimese käest luba küsida (soovitatavalt kirjalikult) andmete ja materjalide avaldamiseks internetis.

Apsakas: oled pahaaimamatult installeerinud arvutisse programmi, mis informeerib kolmandaid isikuid sinu meiliaadressist ja veebilehtede külastuseelistustest. Sellist andmete kogumist võib läbi viia ka paha varas, kusjuures andmeid üldjuhul ei avalikustata, kuid kasutatakse näiteks pangakontodelt raha varastamiseks.
Lahendus: ole ettevaatlik programmide installeerimisel ja kasuta/ uuenda viirusetõrje programme.

Sul on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist või muutmist
Isikuandmeid tohib vastavalt isikuandmete kaitse seadusele avaldada isiku enese nõusolekul, kui seadus ei sätesta teisiti. Seaduse § 31 selgitab täpsemalt, millisel juhul kehtib andmesubjekti õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist ja kustutamist.

Selgituseks, et andmete töötlemine seaduse mõistes on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine, väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine või mitu eeltoodud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist või kasutatavatest vahenditest (Isikuandmete töötlemine § 5).

? Mis teha, kui minu kohta levitatakse valeandmeid ja solvavat materjali?
Juhul kui sinu kohta on avaldatud valeandmeid netiartiklis, siis pöördu veebilehe omaniku poole ja teavitada valeandmetest. Vastavalt need siis kas parandatakse või eemaldatakse ja esitatakse avalik vabandus. Valeandmed ja solvamised on küllaltki levinud näiteks ajalehe artiklite kommentaaridena. Enamjaolt on veebilehe omanikud ja foorumite hooldajad andnud endalt ära vastutuse tekstide sisu adekvaatsuse koha pealt kirjutades veebilehel näiteks, et veebileht ei vastuta avaldatud andmete õigsuse eest. Selline käitumine on täiesti arusaadav, sest raske oleks hallata süsteemi nii, et kontrollitakse üle kõik faktid, mida inimesed veebilehel olevat kommenteerides saadavad.

Kui valeandmed on avaldatud artikli kommentaarides, saad paluda veebilehe omanikul kommentaari eemaldada vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 6 p-le 7 – individuaalse osaluse põhimõte – andmesubjekti tuleb teavitada tema kohta kogutavatest andmetest, talle tuleb võimaldada juurdepääs tema kohta käivatele andmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsete või eksitavate andmete parandamist.

Soovitus: säilita rahu, vajadusel aitab sind Andmekaitse Inspektsioon
Juhul, kui on tegemist sinu jaoks tõsise probleemiga, soovitan lugeda läbi Isikuandmete kaitse seadus ja leida parimad lahendid enese jaoks, mis tagaksid andmete eemaldamise internetist. Vajadusel võib pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole, kes lahendab kaebuse 30 päeva jooksul.

Lepi sellega, et sa ei ole EURO, et peaksid kõigile meeldima! Hoia oma tervist ja ära isegi mitte erutu. Kui sellega juba hakkama saad, siis oled omandanud ühe oskuse siin ilmas, millega on kergem elada.

interneti-andmed-solvamine.jpg 

Kogemustega suurettevõtete keskastmejuhist sai selle sajandi algul pühendunud koolitaja, kelle interaktiivsed seminarid keskenduvad suhtlemisele iseenda ja teistega. Katrinilt saab Digitargas nõu virtuaalse suhtlemise ja teeninduskultuuri valdkonnas toimugu see siis PC-s või Mac-is:)

Kommentaarid