Jätkates Digitarga kasutamist oled teadlik küpsiste kasutamisest.
Allikas: Apple

Kuidas mobiiltelefoni funktsionaalsus autosse tuua – Apple CarPlay

#apple #auto #auto lisavarustus #tulevik

Oleme juba varem juttu teinud asjaolust, et tänapäevased autod muutuvad üha nutikamaks ja selles loos vaatasime, kuidas Google’i pakutava Androidi autorakenduse abil osa oma mobiiltelefoni võimalustest autosse üle kanda. Nüüd heidame kiire pilgu peale Apple’i loodud sarnasele CarPlay rakendusele.

Ühendamine

 

Nagu eeldada võib, peavad esmalt nutitelefon ja sõiduk omavahel ühenduse looma. Selleks on kõigepealt oluline veenduda, et auto vastavat tehnoloogiat toetab ning kuigi selliseid autosid veel üleliia palju ei ole, täieneb see nimekiri pidevalt. Variant on veel kasutada järelturu meediamängijat, mis on CarPlay toega. Edasi peab telefoni (iPhone 5 või uuem) olema laaditud CarPlay rakendus. Kahjuks tuleb nentida, et praegu ei ole veel Eestis võimalik seda oma telefoni paigaldada. Kuid meie naaberriikides Soomes ja Rootsis rakendust juba pakutakse ning loodetavasti varsti ka meil.

Seejärel tuleb veenduda, et telefonis on aktiveeritud virtuaalne abiline ehk Siri. Nüüd võib telefoni ja auto omavahel USB-kaabli abil ühendada. Olenevalt autost on see osal juhtudel võimalik ka juhtmevabalt ning kuigi juhtmevaba ühendus on mugavam, on juhtmega variandi eeliseks samaaegne telefoni laadimine. Seejärel tuleb rakendus käivitada ja sõiduki kesksele ekraanile ilmub telefonist tuttav pilt koos ikoonidega. Oluline on seejuures teada, et CarPlay kasutamisel telefoni enda ekraan deaktiveerub ning kasutada saab ainult sõiduki ekraani. See tähendab, et telefoni tavapäraseks kasutamiseks tuleb kas CarPlay rakendusest väljuda (ekraanil on vastav ikoon) või siis ühendus autoga füüsiliselt katkestada. Seda tuleb teha ka juhul, kui tekib vajadus auto ekraani mingiks muuks otstarbeks kasutada, olgu selleks siis kliimaseadme kontrollimine vms.

 

Allikas: Apple
Allikas: Apple

 

Tööpõhimõte

 

CarPlay puhul on hea teada, et kuigi pilti kuvab auto, teeb “töö” ära telefon. See tähendab, et rakenduste andmed, info ja ka andmeside on kõik telefoni kanda. Seega näitab auto ekraan tegelikult ainult pilti. Selle omapära plussiks on sõltumatus auto võimekusest ning CarPlay kui rakenduse väga kerge uuendamine. Kuna see asub ja töötab ju telefonis, käib uuendamine täpselt samamoodi nagu iga teise telefonis oleva rakendusega. Samas aga võib erinevates autodes olla CarPlay kasutuskogemus ikkagi üsna erinev. Seda seetõttu, et sõidukite ekraanide kvaliteet ei ole ühesugune ja enamasti ei ole need ligilähedaseltki sama head ja kiirelt reageerivad nagu nutitelefonidel. Lisaks on igal autol erinev süsteemi kasutamiseks vajalike nuppude hulk ning paigutus. Seega, eeltoodust, aga ka sõiduohutusest tulenevalt on Apple’i peamiseks süsteemiga suhtlemise viisiks ette nähtud hoopis häälkäskluste kasutamine. Nii käibki vaikimisi kõik hääljuhtimise abil. Nuppudele ja ekraani ikoonidele saab küll vajutada, kuid nii toimides on rakendustest sageli osa funktsioone ja võimalusi puudu. Lisaks mõjutab seda, kui palju asju ilma häälkäsklusteta ära saab tehtud, see, kas sõiduk seisab või liigub.

 

Ikoonid ja kasutamine

 

Sarnaselt telefoniga kuvatakse CarPlay kasutamisel sõiduki ekraanile ikoonide rodu. See tähendab, et iga rakenduse kohta on oma ikoon. Küll aga jääb silma, et kuigi CarPlay peaks telefoni võimalused justkui autosse üle kandma, on sõidukis nähtavaid ja kasutatavaid rakendusi võrreldes telefoniga palju vähem. See tuleneb asjaolust, et CarPlay funktsionaalsus on eelkõige mõeldud autojuhi toimingute ja telefoni kasutamise lihtsustamiseks, mitte kogu nutiseadme ja selles olevate rakenduste ülekandmiseks. Samas aga on olemasolevad ikoonid enam-vähem samasugused nagu telefonis ja kasutajale tuttavad. Lisaks oma rakenduste karmile valikule, mida CarPlays kasutada, on tugevalt filtreeritud ka kolmandate osapoolte pakutud rakendused. Ehk teisisõnu, enamikku neist CarPlay abil kasutada ei saa. Üheks selliseks, mis on populaarne ja töötab, on Spotify. Samuti tasub teada, et rakenduste järjekord on määratud loogikaga: Apple’i omad esimesena ning ülejäänud hiljem tähestiku järjekorras. Nii-öelda koduekraanil on veel vasakus servas näha kellaaeg, telefoni levitugevus ning viimasena kasutatud rakendused. Samuti on all vasakul telefonist tuntud kodunupp.

 

Navigeerimine

 

Peamine eelis, miks CarPlayd võiks kasutada, on vahest telefonist tuttav navigeerimise võimalus. Nii saab autosse samad telefonis olevad uued kaardid ning ka nende disain on sarnane ja seega tuttav. Kuigi sihtkoha sisestamine käib taas vaikimisi eelistusena hääle abil, on juhul, kui sõiduk seisma jätta, võimalik kasutada ka aadressi käsitsi sisestamise võimalust. Navigeerimisel kuvatakse ekraanile koos kaardi ja juhistega tavapärased andmed, nagu näiteks eeldatav saabumisaeg, teepikkus ja järelejäänud sõiduaeg. Olemas on ka kaardi suurendamise ja heli vaigistamise nupud. Ehk kokkuvõtvalt, navigeerimise osas on CarPlay Maps autotootja enda pakutavast kindlalt üle.

 

Allikas: Apple
Allikas: Apple

 

Sõnumid ja helistamine

 

Süsteem toetab iseenesest sõnumite saatmist ja vastuvõtmist, kuid see käib jällegi ainult häälkäskluste abil. Seega, tekstisõnumid loetakse ette ja uusi sõnumeid saab saata vaid neid dikteerides. Sõnumi sisu ennast ekraanile ei kuvata. Väljasaadetavate SMS-ide puhul kordab Siri kontrolli mõttes üle selle, mis kirja sai ning vajadusel saab seejärel kas teksti muuta või kui kõik on korras, paluda sõnum ära saata. Meeles tasub pidada, et eesti keelt kasutada ei saa. Kasutada ei saa ka populaarseid sõnumirakendusi nagu Facebook Messenger jms. Helistamine on samuti vaikimisi mõeldud toimima häälkäskluste abil, nii et kõne alustamiseks tuleb see Sirile koos helistatava nimega teatavaks teha. Kuid olemas on võimalus auto ekraanil telefoniraamatu sirvimiseks ja sealt kontakti valimiseks.

 

Muusika

 

Muusika ja audio osale on CarPlays üsna suurt rõhku pandud, kuid nagu eeldada võib, on eelistatud muusika tarbimise rakendus Apple Music. See võimaldab kuulata esitlusloendeid, erinevaid artiste ja laule ehk tegelikult on rakenduse sisu sarnane telefonis olevaga. Pruugib vaid öelda, mida kuulata soovitakse ning lugu käivitub. Samas saab valikuid teha ka ekraanile vajutades. Lisaks Music-rakendusele on audio poole pealt avaekraanil veel ka Podcastsi ja Audiobooksi ikoonid. Pluss veel eraldi Now Playing nupp, ning kuigi ka see tundub eraldi rakendusena, ei ole tegelikult nii, vaid käivitab teistes rakendustes viimati mänginud teose.

 

Kolmandate osapoolte rakendused

 

Apple’i omadele järgnevad toetatud kolmandate osapoolte rakendused. Nagu eelnevalt öeldud, on need järjestatud tähestiku järgi ning neid ei ole üleliia palju. Samuti ei leia kuskilt eriti palju infot selle kohta, millised rakendused on toetatud ja millised mitte. Hetkeseisuga on populaarsematest olemas Spotify, kuid puudub näiteks Waze. Loodetavasti on olukord siiski paranemas ja neid lisandub õige pea.

 

Kokkuvõtteks

 

Asja kokku võttes: tegu on igati laheda võimalusega oma telefoni head omadused autosse üle kanda. Loodetavasti täieneb nii süsteem ise kui ka seda toetavate sõidukite ja pakutavate rakenduste nimekiri kiirelt ning eeldatavasti on juba paari aasta pärast CarPlay koos konkureeriva Android Autoga iga auto enesestmõistetav lisa.

 

 

Mina kirjutan peamiselt nutitelefonidest ja nendega seonduvast (rakendused, hooldamine). Samuti annan ülevaateid arvutitest ja nende lisaseadmetest – kuidas oma seadmete eest hoolitseda ja mismoodi valikut teha.

Kommentaarid

Tutvun toodetega
Lugesid loo läbi, võta nüüd hetk ja sirvi seotud tooteid või pane kinni ja naudi surfamist edasi