Jätkates Digitarga kasutamist oled teadlik küpsiste kasutamisest.
Inimarengu indeks üle maailma. Allikas: world-statistics.org

Numbrite maailm on tihti huvitav ning aitab vaidlustesse ja teadmatusse selgust tuua. Heast ülevaatlikust statistikast on abi nii koolitöödeks, silmaringi laiendamiseks kui ka tööalaseks argumenteerimiseks. Teen järgnevalt väikese ülevaate, kust ja kuidas leida kiiresti olulist ning põnevat statistikat maailmas toimuva kohta.

Keskendume päevakajalistele globaalsetele küsimustele, majandusele, keskkonnale ning interneti- ja nutimaailmale.

Rahvastiku, majanduse, keskkonna põhinäitajad ühel lehel!

Worldometers annab reaalajas päris hea ülevaatliku pildi, kui palju inimesi hetkel maailmas sünnib ja sureb, samuti saad tutvuda majanduse, tervise, toidu ja vee, energiatootmise, tervise ning keskkonna näitajatega. Iga näitaja juures on ära toodud ka viide allikatele. Numbrite reaalajas muutumine annab kohati väga ootamatu pildi, kui palju näiteks igas minutis arvestuslikult uusi autosid valmib!

Worldometeri statistika maailma rahvastiku kohta, muutub reaalajas. Allikas: worldometer.info
Worldometeri statistika maailma rahvastiku kohta, muutub reaalajas. Allikas: worldometer.info

Visualiseeritud detailsem statistika

World-Statistic.org veebileht kajastab osaliselt Worldometersiga sarnaseid andmeid, kuid läheb tunduvalt rohkem süvitsi, võimaldab teha väljavõtteid täpsemates kategooriates, piirkonniti-riigiti ning teeb seda visuaalselt atraktiivsel moel. Need, kellele meeldivad rohkem “pirukad” ja skaalad, leiavad siit lehelt väärt infot.

Kogu andmebaas on jaotatud 19 teemavaldkonda, mis katavad põhimõtteliselt kõik olulisemad eluvaldkonnad alates majandusest, haridusest ja keskkonnast kuni kultuuri, kuritegevuse ja rahvastikuni.

World-statistics.org lehel on võimalik andmeid leida ja filtreerida valdkondade kaupa. Allikas: world-statistics.org
World-statistics.org lehel on võimalik andmeid leida ja filtreerida valdkondade kaupa. Allikas: world-statistics.org

Selle lehe tugevuseks on asjaolu, et enamiku näitajate puhul on eraldi olemas info ka Eesti kohta. Seega saad mõne näitaja puhul tutvuda esmalt globaalse olukorraga ning siis minna süvitsi ja vaadata, milline on olukord siin.

Internetikasutajate arv 100 inimese kohta. Allikas: world-statistics.org
Internetikasutajate arv 100 inimese kohta. Allikas: world-statistics.org
internetikasutajate arv Eestis 100 elaniku kohta. Allikas: world-statistics.org
Internetikasutajate arv Eestis 100 elaniku kohta. Allikas: world-statistics.org

Riikide omavaheline võrdlus

Kolmas põnev lehekülg, mis põhimõtteliselt “mängib” samade numbritega, kuid on keskendunud konkreetsete riikide-piirkondade võrdlemisele, on NationMaster. Siin võid uurida infot näiteks Euroopa kohta või võrrelda hoopis Eestit Lätiga.

Lehe tugevuseks on see, et võrdluse saab teha suisa enam kui 25 erineva valdkonna kohta. Igas kategoorias on omakorda hulk reaalseid statistilisi näitajaid. Paraku puudub aga ühe valdkonna sees mõistlik filtreerimisvõimalus, mistõttu näed näiteks 625 näitajat, mis kõrvutavad Eesti ja Läti haridust, ühtse reana. Ainsana on võimalik filtreerida tulemusi aastate kaupa.

Eesti ja Läti haridusvaldkonna statistika võrdlus. Allikas: NationMaster.com
Eesti ja Läti haridusvaldkonna statistika võrdlus. Allikas: NationMaster.com

Aktuaalsed teemad: majandus, põgenikud, keskkond

Mis seisus on maailma (ja eri piirkondade/riikide) majandus?

Maailmapanga andmekogust saad väga põhjalikult ja detailselt välja otsida, mis olukorras on majandus eri riikides ja piirkondades. Seejuures ei keskendu leht vaid finantsnäitajatele, vaid hõlmab laiemat vaadet, sealhulgas keskkonda, tervishoidu, avaliku sektori kulutusi ja palju muud.

Maailmapanga statistika elektri kättesaadavuse kohta erinevates riikides. Allikas: The World Bank Data
Maailmapanga statistika elektri kättesaadavuse kohta eri riikides. Allikas: The World Bank Data

Moneymeters näitab reaalajas, millele ja kui palju raha igapäevaselt kulub, aga ka seda, kui suur on USA riigivõlg ning kui palju on täna teeninud Bill Gates.

Internet Live Stats võiks olla huvipakkuv Digitarga lugejatele – näed reaalajas infot, kui internetiseerunud me oleme, kui palju on maailmas veebilehti, millises mahus sisu toodetakse ning kui hulgaliselt toodetakse seadmeid, millega seda kõike tarbitakse.

Põgenike arv ja olukord

ÜRO ametlik põgenike statistikat käsitlev lehekülg annab ülevaate, kui palju inimesi maailmas on eelmisel aastal olnud sunnitud kodust lahkuma, sealhulgas välismaale.

Veel veidi detailsemaks läheb Amnesty International oma statistikas, tuues välja ka piirkondliku info.

Tervis ning meid ümbritsev keskkond

The World Counts keskendub ennekõike meie tervist ning ümbritsevat keskkonda puudutavatele teemadele. Siit leiad (osaliselt reaalajas) numbrilise statistika nii rahvastiku kohta kui ka detailsemalt ökoloogilise jalajälje, kliimamuutuste, energia, tervise ning tarbimise kohta.

Keskkonnastatistika ökoloogilise jalajälje kohta. Allikas: The World Counts
Keskkonnastatistika ökoloogilise jalajälje kohta. Allikas: The World Counts

Loodetavasti leiad nende lehtede abil nii huvitavat infot niisama tutvumiseks ja silmaringi laiendamiseks kui ka usaldusväärsetest allikatest pärit andmeid arutelude või koolitööde tarvis.

ehk Võrgustuja, Digitarga looja ja toimetaja usub ja teab, et digitehnoloogiad aitavad meie igapäevatoiminguid lihtsamaks muuta, samas aitab digitehnoloogia täita aeg-ajalt tekkivaid ajalisi (ja mõnikord ka vaimseid) tühimikke meelelahutusliku või asjaliku sisuga. «Digitehnoloogia abil vahendatud kommunikatsioon ei asenda õnneks kunagi päris silmast-silma suhtlust inimestega, kes on olulised,» rõhutab ta. E-posti peab Võrgustuja meeletu tööalase ja ka eraelulise suhtluse kiirendajaks ja hõlbustajaks, et kõik ikka tehtud saaks. «Nutitelefon annab aga vabaduse liikuda ja olla samas olulistel hetkedel kättesaadav,» sõnab ta ja lisab, et eriti oluline on nutifon kriisisituatsioonide või kitsaskohtade operatiivsel lahendamisel. «Ma isegi ei julge ette kujutada seda ajakulu, mis mul oleks ametialases suhtluses, kui peaksin kõiki allkirju kuskil teenindustes andmas käima või paberpostiga saatma,» kiidab ta digiallkirjastamist. «Tean, et veel kümmekond aastat tagasi oli see reeglina nii, kuid see on üks kõige suuremaid mugavusi, mida ühe riigi kodanikule on võimalik anda.» Oma digitarklust jagab ta lihtsalt põhjusel: et inimestel oleks kõigist vidinatest, mida nad endaga kaasas kannavad või kodus hoiavad, ka praktilist kasu ja et see nende elukvaliteeti parandaks.

Kommentaarid