Hard DiskTäna on igaühel meist mõni seade, kuhu on salvestatud mingi osa meie eraelu (isiku)andmetest. Olgu selleks kas laua- või sülearvuti, nutiseadmed (nutitelefon, tahvelarvuti, nutikell) või kaamera. Seadmeid vahetades tuleb aga veenduda, et uuele omanikule ei läheks seadmega kaasa eelmise kasutaja andmed, sealhulgas e-kirjad, kontaktid, sõnumid, pildid või kõnelogid, mida peetakse eraelulisteks.

Järgneva artikli kirjutasin Andmekaitse Inspektsiooni poolt koostatud juhiste põhjal, mis sisaldab soovitusi seadmete igapäevakasutajatele. Mida peaks seadme omanik andmete kustutamiseks enne seadme taaskasutusse andmist tegema?

Andmed asuvad andmekandjal

USB Flash Drive 2Andmed salvestatakse reeglina paiksele või välisele (teisaldatavale) andmekandjale. Teisaldatavad andmekandjad on näiteks mälupulk, mälukaart või väline kõvaketas, aga ka laua- või sülearvuti kõvaketas, kuna praktikas on võimalik kettaid vahetada. Paikseks andmekandjaks võib pidada nutiseadme sisemälu ning arvuti- ja nutiseadme muutmälu (RAM), mille eemaldamiseks või vahetamiseks kodusel kasutajal puudub reeglina võimalus.

Teisaldatava andmekandja saab seadmest enne müüki eemaldada, ehkki laua- või sülearvuti ei ole ilma kõvakettata enam nii väärtuslik. Keerulisem on olukord nutiseadmetega. Tulenevalt seadmetes kasutatavatest erinevatest operatsioonisüsteemidest (Android, Windows, iOS), puudub paraku universaalne turvaline viis seadme sisemälu kustutamiseks. Levinud soovitus lihtsalt seadme tehaseseadete lähtestamiseks ei anna paraku piisavat kaitset, mis väldiks seadme uuel omanikul andmete taastamise.

Andmekandja füüsiline hävitamine

MalletKõige kindlamaks võimaluseks andmete hävitamisel peetakse füüsilist purustamist – andmekandja või seadme füüsiline hävitamine toimub mehhaanilise purustamise teel. See sobib kõige paremini juhtudel, kui kasutaja soovib terve seadme (nutitelefon, tahvelarvuti, navigatsiooniseade) koos andmekandjaga turvaliselt ja lõplikult hävitada. See on ka ainus meetod näiteks CD- või DVD-plaatidel oleva informatsiooni hävitamiseks. Antud viis andmete hävitamiseks on eriti sobiv juhul, kui informatsioon asub teisaldataval andmekandjal (arvuti kõvaketas, mälukaart) – andmed hävinevad lõplikult, ent seade ise säilib.

Üldjuhul on füüsiline hävitamine ka suhteliselt lihtsalt ise teostatav (näiteks käsihaamriga) ja ei vaja erilisi oskusi. Tähele tuleb aga panna seda, et seadmest andmekandja eemaldamine võib tühistada tootja- või müüjapoolse seadmegarantii, seega tasub seda enne kontrollida. Isegi vigane andmekandja tuleb isikuandmete kaitseks enne ära viskamist füüsiliselt hävitada.

Andmekandjaid ja/või seadmeid saab hävitada ka termiliselt (nt põletamise teel), keemiliselt vm viisil, kuid nende võtete kasutamine ei ole soovitav, kuna need on tihti vastuolus keskkonnakaitse eeskirjadega.

Andmete kustutamine tarkvaraga

Digicity 1Operatsioonisüsteemi või rakenduse kustutuskäskude (Delete) kasutamisel eemaldatakse seadmes vaid otseviited andmetele – justkui eemaldataks telefoniraamatust info Sinu aadressi ja numbri kohta. Andmed ise, analoogselt telefoniraamatu numbriga, jäävad täielikult või osaliselt andmekandjale alles. Sama tulemuse annab ka arvuti ekraanil tuttava „prügikasti“ (Recycle Bin) tühjendamine. Kõik selliselt kustutatud andmed on internetis levivate tasuta või tasuliste programmide abil taastatavad.

Parim viis andmete täieliku kustutamise kindlustamiseks on andmekandja täielik formateerimine ja korduv ülekirjutamine suvalise infoga. Tavakasutaja jaoks võib see aga kujuneda liiga keeruliseks – alternatiivina on andmete kustutamiseks võimalik kasutada spetsiaalset tarkvara.

Andmete tarkvaralise kustutamise teemal on Digitark ka varem juttu teinud, täpsemalt saad lugeda artiklist “Kuidas andmed äraantavast arvutist õigesti kustutada?”. Seal on ka täpsemalt kirjeldatud tarkvaralise kustutamise põhitõed.

Vastavad kustutamisrakendused on olemas ka nutiseadmetele, ent nendest teeme aga ülevaate järgmises artiklis. Lisaks rakendustele on näiteks Android seadmeid võimalik andmetest turvaliselt puhastada ka teatud tegevuste abil.

Tehaseseadete taastamine

FactoryEnamik nutiseadmeid pakub võimalust tehaseseadete taastamiseks. Selle eesmärgiks on seadme algseadistuse ehk vaikimisi seadete taastamine ning sinna salvestatud info kustutamine.

Tuleb aga arvestada, et erinevad tootjad võivad tehaseseadete taastamist erinevalt läbi viia, seega tuleb veenuda, et andmed on tõepoolest kustutatud.

Näiteks Android nutiseadme puhul tuleks enne tehaseseadete taastamist aktiveerida andmete krüpteerimine (Menüüst Seaded – Turve – Krüptimine), sisestades/luues selleks PIN-koodi või parooli. Peale seda ava seadetest Varundamine ja lähtestamine ning sealt leiad Tehaseandmete lähtestamise valiku.

Turvaliseks andmete kustutamiseks tuleks nüüd seadmesse uuesti laadida suvalised andmed (pildid, video jmt), soovitatavalt andmekandja täitumiseni ning siis uuesti taastada tehaseseaded. Selline metoodika kindlustab andmete mitmekordse ülekirjutamise.

Spetsialisti abi

BUSINESSMAN IN THE OFFICE 1Kui sa aga leiad, et Sul endal ei ole võimalust või oskusi turvaliselt andmete kustutamisega tegeleda, on alati võimalik pöörduda professionaalide poole. Nimelt pakuvad nii seadmete edasimüüjad kui ka hooldusteenuse pakkujad neid teenuseid või suunavad teid õige spetsialisti poole.

Samamoodi tuleks käituda ka asutustel ja ettevõtetel, kellele võivad isikuandmete kustutamise osas kehtida erinormid, mis võivad tuleneda töökorralduse reeglitest, erinevatest seadustest ja muudest normidest.

Kirjutan väga erinevatel teemadel, peamiselt programmidest (nii arvutitele kui telefonidele), tarkvaramaailma uudistest ning internetiteenustest. Kõige olulisemaks pean kirjutamisel lihtsust ja ülevaatlikkust, et teksti oleks mõnus lugeda.

Kommentaarid