Lastekaitse Liidu läbiviidud küsitlusest selgub, et küberkiusamist on kogenud 27% õpilastest, mistõttu tuleb sellele teemale senisest suuremat tähelepanu pöörata.

Kaitse oma last ka internetis

Soovitused, mida lapsevanemana teha oma lapse turvaliseks tegutsemiseks internetis.

  • Võta isiklik vastutus, kindlustamaks lapse turvalisus internetis. Arutage koos, mis on interneti kasutamisel aktsepteeritav ja mis mitte.
  • Tee lapsega koos õppimislaua juurde väike plakat “Meie pere reeglid internetis”.
  • Jälgi kokkulepitud reeglite mõlemapoolset täitmist.
  • Hari iseennast. Ürita ennast hoida kursis arengutega interneti kasutamises.
  • Räägi oma lapsega! Selgita talle interneti võimalusi, aga ka seal valitsevaid ohte.
  • Lisa nii arvutile kui ka tahvelarvutile igale kasutajale erinev konto.
  • Seadista uude nutivahendisse viirusetõrje tarkvara, selle abil on võimalik oma pere turvalisust lihtsal viisil suuresti tõsta.
  • Julgusta last alati tulema sinu juurde, kui midagi arvutiga või internetis juhtub.
  • Pea alati meeles, et arvuti ega nutivahend EI ASENDA lapsevanemat!

Kõige olulisem turvariski vältimiseks on usalduslik suhe lapse ja lapsevanema vahel.

MTÜ Lastekaitse Liit viis perioodil mai kuni oktoober 2016 läbi küsitluse “Targalt internetis”, mille esialgsed tulemused avaldati 22. novembril toimunud Lastekaitse Liidu aastakonverentsil. Küsitluses osales kokku 1022 õpilast ning õpilaste vastustest selgus, et viimase aasta jooksul on neist küberkiusamist kogenud koguni 27,2%. Ise on kedagi internetis kiusanud ligi 17% vastanud õpilastest.

Jõulukinkide asemel heategevus

“Selleks, et kiusamiskäitumist vähendada ja ennetada, on vaja eri osapoolte ühist panust. Seepärast on MTÜ Lastekaitse Liit ja Telia Eesti alustamas tihedamat koostööd küberkiusamise ennetamiseks laste ja noorte hulgas,” märkis projekti “Targalt internetis” teavitustöö juht Kerli Valner.

Telia Eesti toetustegevuste juht Heddy Ring lisas, et Telia loobub traditsiooniliste jõulukinkide tegemisest oma partneritele ning suunab selle asemel heategevusliku annetuse Lastekaitse Liidule.

“Paneme sel aastal aluse uuele traditsioonile, kuna usume, et heateost on kokkuvõttes palju rohkem kasu ja rõõmu kui asjadest, mille väärtus ajas tuhmub,” ütles Ring.

Telia suunab 10 000 euro suuruse annetuse just küberkiusamise vastase tegevuse toetuseks.

Veebikonstaabel saab aidata

Veebikonstaabel Maarja Punak märkis, et kiusamine levib nii noorte kui ka täiskasvanute seas ning teeb samamoodi haiget nagu vaimne vägivald tavaelus.

“Kiusu saab ära hoida noorte hoiakuid kujundades ja ohutut netikasutust õpetades. Samuti tuleks netikeskkondades kiusu vastu selgelt välja astuda näiteks ise sõna võttes või administraatorit teavitades,” rääkis Punak.

Veebikonstaabli sõnul kiusatakse netis enamasti libakontode ja mõnitavate postitustega.

ehk Digitark R@igo usub, et kuna (digi)tehnoloogia pakub täna võimalust efektiivsemalt tööd teha, mõnusamalt meelt lahutada ja mugavamalt oma igapäevatoimetusi ajada kui kunagi varem, oleks patt seda mitte kasutada.

Kommentaarid