Kes külastavad Digitarka ja mida nad sealt loevad?


Mõni aeg tagasi viisime läbi küsitluse, et saada ülevaade sellest, kes Teie, head Digitarga lugejad, olete ning mida siit lugeda eelistate? Rohkem kui 200 vastuse põhja teeme nüüd kokkuvõtte.

Esiteks, kõige olulisem. Kõigi vastajate vahel loosisime välja pulsikella. Õnnelikuks võitjaks osutus fortuuna tahtel Marko K. Palju õnne, Elion võtab Sinuga ühendust, et auhind kätte saada.

Digitark on “meesteportaal”, vanusest olenemata

3/4 Digitarga lugejatest on mehed. See oli meie jaoks oodatud tulemus, et lugejate seas on pigem mehed. Siiski, nii suurt vahet me oodata ei osanud. Kuidas hindad Sina, milliseid teemasid võiksime käsitleda, et Digitarga sisu pakuks rohkem huvi naissoost lugejatele?

digitarga lugejate vanus

Kui rääkida Digitarga lugeja keskmisest vanusest, siis selleks on 33,8 eluaastat. Meie suureks rõõmuks on aga Digitarga lugejaskonna vanusespekter väga lai – noorim käsitlusele vastanud lugeja oli 12, vanim 72. Kõige suurem hulk Digitarga lugejaid jääb vanusevahemikku 25-39. Samas on 10% lugejatest vanemad kui 50 eluaastat, mis annab meile kindlust, et me suudame end arusaadavaks teha erinevate vanuserühmade liikmetele.

Aeg Digitark keerulisemaks teha?

Küsimusele arvutikasutusoskuse kohta saime küllaltki üllatavad vastused. Digitark on oma ülesandeks pidanud alati keskmise või pigem veelgi tagasihoidlikuma arvutikasutusoskusega lugejate aitamist. Küsitlus näitas, et 60% vastajatest peavad end kogenud arvutikasutajaks või IT-profiks.

digtiarga lugeja arvutikasutusoskus

Siit saame teha ühe järeldusele – võime edaspidi julgemalt võtta lahata ka keerulisemaid teemasid! Lugejaskond on selleks valmis. Tegelikult mitmed küsitlusele vastajad keerulisemaid teemasid isegi soovisid.

Samas ei loobu Digitark oma peamistest väärtustes – lihtsõnalisus, arusaadavus ning laiemat auditooriumit puudutavate teemade käsitlemine. Usume, et tänu sellele lugejad Digitarka ikka ja jälle tulevad.

Google ja sõbrad teavad Digitarka

Küsimusele, mis kanalist said esmakordselt teada Digitarga kohta, vastati üsna ootuspäraselt. Suur osa meie lugejaid on Digitarka jõudnud otsingute kaudu – kas mingit tehnoloogiateemat guugeldades ja juhuslikult sattudes või konkreetselt Digitargaga seonduvat otsides.

Digitark google

Teine oluline rühm vastajaid oli see, kes tutvus Digitargaga tänu sõpradele, sugulastele, tuttavatele, kes meie blogi tutvustasid. Aitäh neile selle eest 🙂

Ei saa alahinnata ka sotsiaalmeedia mõju – juba päris suur hulk vastajaid tõi välja, et Digitarga lugudele jäi silm peale Facebookis.

Meil on palju staažikaid püsilugejaid

70% küsitlusele vastanutest on olnud Digitarga lugejad juba üle poole aasta ning veerand vastanutest suisa üle 3 aasta. Meil on tõsiselt hea meel, et oleme suutnud kirjutada teemadest, mis osade lugejate tähelepanu juba nii pikalt on köitnud.

62% vastajatest viskab Digitargale pilgu peale vähemalt korra kahe nädala jooksul. See on suurim kompliment, mis küsitlustulemustest välja tuli. Kuna artiklid Digitargas ilmuvad tihedusega u üks lugu nädala-kahe jooksul, siis see tähendab, et Teie, head püsilugejad, tutvute pea kõigi postitustega.

Digitarga külastuste tihedus

Mida Te Digitargast loete?

Meie suureks üllatuseks on lemmikteemade valik, mida enim loetakse, väga lai. Väga raske on välja tuua ühte-kahte rubriiki, mis lugejatele oluliselt rohkem korda läheks.

Siiski, 14% vastajatest leidis, et enim leovad nad mobiilide ja tahvelarvutitega seotud artikleid. See on ka väga loogiline, sest see on digimaailmas hetkel kõige kiiremini muutuv, ning mis seal salata, ka kõige põnevam valdkond.

Enam kui 10% lugejatest tõid lemmikteemadena välja tootevõrdlused ja testid, nutiTV ning nutikodu teemad ja samuti leiud internetist.

mida digitargast loetakse

Mida te tahaksite rohkem Digitargast lugeda?

Küsimusele, mis teemadest võiks Digitargas rohkem juttu olla, vastas 18% küsitluses osalejatest, et soovib näha teste ning tootevõrdlusi. See oli selgelt kõige oodatuim teema. Võtame seda arvesse ning plaanime edaspidi rohkem asjalikke ja selgele teemale keskendunud tootevõrdlusi, teste ning ostujuhte avaldada.

Ülejäänud teemad, mida kajastamist soovite, said üpriski võrdsel hulgal hääli. Kindlasti avaldame vastavalt teie soovidele edaspidi jätkuvalt aktiivselt mobiilide, tahvlite ja äppide valdkonna lugusid, nutiTV ja nutikodu teemasid ning arvutite korrashoiu artikleid.

Mida digitargast tahetakse lugeda

Pilk tulevikku – postitused mitmekesisemaks ja tihedamaks?

Kui Teie hea tagasiside kokku võtta, siis see on rõõmustav. Digitargal on püsilugejad, kes on avatud laiale teemaderingile. Teie soovitustest jäi kõlama kaks mõtet – me võiksime julgelt avaldada ka keerulisemaid, süvitsi minevaid artikleid. Ja teiseks, Digitargas võiks postitusi ilmuda tiheminigi kui praegu. Hetkel me suuremat avaldamistihedust välja lubada ei julge, kuid töö selle nimel hakkas pihta.

Aitäh kõigile vastajatele! Andke ikka meile alati tagasisidet, kui midagi hingel 🙂

ehk Võrgustuja, Digitarga looja ja toimetaja usub ja teab, et digitehnoloogiad aitavad meie igapäevatoiminguid lihtsamaks muuta, samas aitab digitehnoloogia täita aeg-ajalt tekkivaid ajalisi (ja mõnikord ka vaimseid) tühimikke meelelahutusliku või asjaliku sisuga. «Digitehnoloogia abil vahendatud kommunikatsioon ei asenda õnneks kunagi päris silmast-silma suhtlust inimestega, kes on olulised,» rõhutab ta. E-posti peab Võrgustuja meeletu tööalase ja ka eraelulise suhtluse kiirendajaks ja hõlbustajaks, et kõik ikka tehtud saaks. «Nutitelefon annab aga vabaduse liikuda ja olla samas olulistel hetkedel kättesaadav,» sõnab ta ja lisab, et eriti oluline on nutifon kriisisituatsioonide või kitsaskohtade operatiivsel lahendamisel. «Ma isegi ei julge ette kujutada seda ajakulu, mis mul oleks ametialases suhtluses, kui peaksin kõiki allkirju kuskil teenindustes andmas käima või paberpostiga saatma,» kiidab ta digiallkirjastamist. «Tean, et veel kümmekond aastat tagasi oli see reeglina nii, kuid see on üks kõige suuremaid mugavusi, mida ühe riigi kodanikule on võimalik anda.» Oma digitarklust jagab ta lihtsalt põhjusel: et inimestel oleks kõigist vidinatest, mida nad endaga kaasas kannavad või kodus hoiavad, ka praktilist kasu ja et see nende elukvaliteeti parandaks.

Kommentaarid