Kalkulaator.ee võimaldab teha kiiresti igapäevaelus vajalikke arvutusi ning teisendusi. Allikas: kalkulaator.ee

Tihtilugu leiame end olukorrast, kus on tarvis midagi argist ja olulist välja arvutada (näiteks maksud) või tekib reisil olles küsimus, kui pikk on sentimeetrites 10 jalga. Tutvustan paari head kalkulaatorit ja mõõtmisühikute teisendajaid koondavat veebilehte ning äppi, mis elu märksa lihtsamaks teevad.

Kalkulaator.ee – maksud, mõõtühikud, matemaatika

Kalkulaator.ee on tegutsenud juba väga pikka aega ning eestlastele hästi tuntud. Selle veebilehe suurimaks tugevuseks on kahtlemata eestikeelne sisu ja lai võimaluste valik.

Suurim osa avaldatud kalkulaatoritest tegeleb finantsidega – saad lihtsasti välja arvutada makse, teha finantsanalüüsi ja arvutada investeeringute tootlusi. Argisemate kalkulaatorite hulka kuuluvad näiteks puhkusetasu, palga ja käibemaksu kalkulaatorid. Samas on võimalik teha isegi rahavoogude analüüsi, hinnata aktsiate väärtust ja arvutada investeeringu tootlust (ROI).

Kalkulaator.ee käibemaksukalkulaator. Allikas: kalkulaator.ee
Kalkulaator.ee käibemaksukalkulaator. Allikas: kalkulaator.ee

Teise olulise osa moodustavad mõõtühikud, kus saad nii pikkus- kui ka kaaluühikuid teisendada, aga näiteks arvutada ka kütusekulu ja viia end kurssi erinevate kinganumbrite mõõtudega eri piirkondades.

Kolmandaks on hea uudis õpilastele – füüsika ja matemaatika tunnist tuttavad teoreemid ja arvutuskäigud on kalkulaatorina saadavad. Olgu nendeks siis Ohmi seadus, Pythagorase teoreem, pindala või protsendi arvutamine.

Näide praktilisest teisendajast - kinganumbrid erinevates maailma piirkondades. Allikas: kalkulaator.ee
Näide praktilisest teisendajast: kinganumbrid maailma eri piirkondades. Allikas: kalkulaator.ee

Hea uudis on see, et Kalkulaator.ee on ka mobiiliveebis päris kenasti loetav ning võrreldes tavaversiooniga on seal ka reklaame mõnevõrra vähem.

Convertworld.com – teisenda mõõtühikud sekunditega

Convertworld.com koondab ühte veebi erinevad pikkus-, massi-, võimsus- ja kiirusühikud. Lehe üheks suuremaks väärtuseks on võimalus valida välja, milliseid kalkulaatoreid avalehel kuvatakse. Nii saab selle personaliseerida vastavalt vajadustele.

Convertworld.com laseb avalehte personaliseerida ja tirida sinna just need teisendajad, mida kõige tihemini vajad. Allikas: Convertworld.com
Convertworld.com laseb avalehte personaliseerida ja tirida sinna just need teisendajad, mida kõige tihemini vajad. Allikas: Convertworld.com

Lisaks enimkasutatavatele mõõtühikutele, mida saab teisendada nii samasse kui ka erinevasse mõõtmissüsteemi (näiteks meeter-süsteemist USA-s kasutatavasse mõõtkavasse), leiad lehelt ka valiku spetsiifilisemaid eritüübilisi konvertereid. Küljemenüüst saab valida lisaks näiteks mõõtühikuid ja konvertereid energia, vooluhulga, jõu, keemiliste näitajate ja veel kümmekonna valdkonna arvestamiseks.

Ka Convertworld on olemas eestikeelsena ning mugavasti loetav ning kasutatav nutiseadmetega väikestel ekraanidel.

Convertworld aitab ka keerulisemate ja spetsiifilisemate teisenduste puhul, näiteks valguse mõõtmine. Allikas: Convertworld.com
Convertworld aitab ka keerulisemate ja spetsiifilisemate teisenduste puhul, nagu näiteks valguse mõõtmine. Allikas: Convertworld.com
Mõõtühikute teisendamise äpp Androidile. Allikas: Google Play
Mõõtühikute teisendamise äpp Androidile. Allikas: Google Play

Rakendused nutiseadmetes kasutamiseks

Teisendamiseks on loodud ka hulk erinevaid mobiilirakendusi. Milline neist täpselt valida, on juba ennekõike maitse asi, sest kasutusvõimalused on küllaltki sarnased. Artikli autor ise kasutab rakendust Unit Converter, mida on lihtne kasutada. Rakendus on ilma suuremate “tulede ja viledeta”, kuid aitab näiteks reisil olles massi- ja pikkusühikuid hästi välja arvutada ja endale tuttavasse skaalasse paigutada.

 

ehk Võrgustuja, Digitarga looja ja toimetaja usub ja teab, et digitehnoloogiad aitavad meie igapäevatoiminguid lihtsamaks muuta, samas aitab digitehnoloogia täita aeg-ajalt tekkivaid ajalisi (ja mõnikord ka vaimseid) tühimikke meelelahutusliku või asjaliku sisuga. «Digitehnoloogia abil vahendatud kommunikatsioon ei asenda õnneks kunagi päris silmast-silma suhtlust inimestega, kes on olulised,» rõhutab ta. E-posti peab Võrgustuja meeletu tööalase ja ka eraelulise suhtluse kiirendajaks ja hõlbustajaks, et kõik ikka tehtud saaks. «Nutitelefon annab aga vabaduse liikuda ja olla samas olulistel hetkedel kättesaadav,» sõnab ta ja lisab, et eriti oluline on nutifon kriisisituatsioonide või kitsaskohtade operatiivsel lahendamisel. «Ma isegi ei julge ette kujutada seda ajakulu, mis mul oleks ametialases suhtluses, kui peaksin kõiki allkirju kuskil teenindustes andmas käima või paberpostiga saatma,» kiidab ta digiallkirjastamist. «Tean, et veel kümmekond aastat tagasi oli see reeglina nii, kuid see on üks kõige suuremaid mugavusi, mida ühe riigi kodanikule on võimalik anda.» Oma digitarklust jagab ta lihtsalt põhjusel: et inimestel oleks kõigist vidinatest, mida nad endaga kaasas kannavad või kodus hoiavad, ka praktilist kasu ja et see nende elukvaliteeti parandaks.

Kommentaarid