outofoffice-naer.jpgJätkuks minu eelmisele postitusele käsitlen veel automaatvastuste juures keerulist teemat – huumor. Selle kasutamine võib lugejat lõbustada, aga anda ka vale signaali. Huumori kasutamisega tasub olla ettevaatlik. Altpoolt mõned lõbusad näited laiast maailmast.

Automaatvastuste puhul on alati oluline teada, kes on selle võimalik saaja. Näiteks matuse- või advokaadibüroo, pank või maksuamet ei kirjuta automaatvastusesse lõbusat sõnumit:

**********************************
Tere!
Tore, et kirjutate! Vastame teile esimesel võimalusel. Kõik teie kirjad ettepanekute ja arvamustega on teretulnud. Saatke aga julgelt teele!
Huvitavate kontaktideni tulevikus
XXX meeskond
meeskond@meeskond.eu

Küll aga sobib selline vastus laste telesaate meiliaadressi automaatvastuseks.
*********************************

Automaatvastustes kehtib huumori, nii nagu ka disainimise e kujundamise, puhul reegel: nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik.

Valik humoorikaid automaatvastuseid inglise ja eesti keeles
1. I am currently out at a job interview and will reply to you if I fail to get the position. Be prepared for my mood.
Olen hetkel tööintervjuul. Vastan sulle siis kui ma soovitud töökohta ei saa. Valmistu minu meeleoluks.

2. You are receiving this automatic notification because I am out of the office. If I was in, chances are you wouldn’t have received anything at all.
Sa saad selle automaatvastuse, sest mind ei ole kontoris. Kui ma oleksin kontoris, siis on suur tõenäosus, et sa ei saaks vastuseks üldse mitte midagi.

outofof-nali.gif3. I will be unable to delete all the unread, worthless emails you send me until I return from holiday on 4 April. Please be patient and your mail will be deleted in the order it was received.
Mul ei ole võimalik kustutada läbi lugemata mõttetuid meile, mis sa mulle minu puhkuse ajal kuni 4. aprillini saadad. Palun ole kannatlik – sinu meilid kustutatakse nende saabumise järjekorras.

4. Thank you for your email. Your credit card has been charged $5.99 for the first ten words and $1.99 for each additional word in your message.
Tänan meili eest. Sinu krediitkaardilt võeti maha 5.99 dollarit esimese kümne sõna eest ja 1.99 dollarit iga järgneva sõna eest Sinu meilis.

5. The e-mail server is unable to verify your server connection and is unable to deliver this message. Please restart your computer and try sending again. (The beauty of this is that when you return, you can see how many in-duh-viduals did this over and over).
Meiliserver ei suuda kindlaks teha teie serveriühendust ja ei saa seda sõnumit edastada. Palun tehke oma arvutile restart (alglaadimine) ja proovige veel kord saata. (Selle asja ilu seisneb selles, et kui sa tagasi tuled, siis sa näed, kui paljud inimtöllid seda korduvalt tegid).

outofcrazy-office.jpg6. Thank you for your message, which has been added to a queuing system. You are currently in 352nd place, and can expect to receive a reply in approximately 19 weeks.
Tänan sõnumi eest. See lisati järjekorrasüsteemi. Te olete hetkel 352 kohal ja eeldatavasti saate vastuse umbes 19 nädala pärast.

7. I will be out of the office for the next two weeks for medical reasons. When I return, please refer to me as ‘Margaret’ instead of ‘Dave’
Olen järgnevad kaks nädalat tervislikel põhjustel kontorist eemal. Kui ma tagasi olen, siis kutsuge mind palun Dave’i asemel Margaretiks.

Huumori allikas: Internet
Autor teadmata ja inglise keelne tekst muutmata, eestikeelne tõlge autorilt.

Kogemustega suurettevõtete keskastmejuhist sai selle sajandi algul pühendunud koolitaja, kelle interaktiivsed seminarid keskenduvad suhtlemisele iseenda ja teistega. Katrinilt saab Digitargas nõu virtuaalse suhtlemise ja teeninduskultuuri valdkonnas toimugu see siis PC-s või Mac-is:)

Kommentaarid