Digitarga SAADE: erinevad töötamise viisid ja tehnilised lahendused

#kaugtöö #liikuv tööviis