Digitaalseid pilte saab lugeda "ridade vahelt"


piiluma.jpgMitte väga ammu aega tagasi pidid fotograafid tähtsamate parameetrite – ava, säriaeg, kuupäev jne. – üleskirjutamiseks kaasas kandma pliiatsit ja märkmikku. Võimalus, et märkmed kaovad või lähevad segamini, oli päris suur. Et aga digiajastu jõuab igasse eluvaldkonda, siis oli vaid aja küsimus, millal leitakse lahendus ka fotograafide jaoks.

1995. aastal andiski Japan Electronic Industry Development Association välja spetsiaalse formaadi, kuhu saaks digitaalselt täheldada fotografeerimisel vajalikud parameetrid ja nimetasid selle „Exchangeable image file format“ ehk lühidalt EXIF.

Aastate jooksul on formaati täiustatud, lisades erinevaid parameetreid ja muutes piirväärtusi. Viimane uuendus avaldati käesoleval aastal.

Elektrooniline märkmik pildi andmete kohta
EXIFi näol on tegemist elektroonilise märkmikuga, kuhu salvestatakse tunduvalt rohkem infot kui pastaka-ajastul. Siinkohal ärgem loetlegem üles pikka parameetrite nimekirja, vaid tutvugem nendega näite varal.

Leidsin Internetist ühe foto:
http://www.scaa.ee/digitark/kodak-dc210.jpg
Vaatame, millist infot see sisaldab.

Pildiga kaasaskäiva info vaatamiseks on loodud palju ja erinevat tarkvara.
Kasutame praegu üht online-programmi:
http://regex.info/exif.cgi

Kopeeri pildi aadress reale „Image URL“ ning vajutage nuppu „View Image At Url“, et näha, millist infot sisaldab tänapäevane foto. Need andmed päästavadki päeva, andes fotograafile võimaluse salvestada vajalik info samaaegselt koos fotoga. Elagu infoühiskond!

Kas võib juhtuda, et saadud infot võib kurjasti kasutada?
saladus1.jpgKirjeldatud info talletamise teisest ja tumedamast küljest aga on tegemist väga detailse infoga ja paraku kaasneb sellega võimalus andmeid kurjasti ära kasutada.

Pildiga koos võib avalikuks saada info, mida Sa ehk ei soovi näidata või soovite kindlapeale varjata. Tavakasutaja võib ju õlgu kehitades arvata, et mis saladust pildist ikka välja peilida. Kuid kasutaja ei pruugi teada, mis laadi andmed on fotoaparaadi poolt kaasa poogitud või mida ütleb tema kohta veebi üleslaetud foto.

EXIF info hulka kuulub ka foto eelvaatluspilt.
Võtame järgmise näite:
Http://www.scaa.ee/digitark/test.jpg
See foto oli lisatud ühe inimese tutvustusse.

Uurime, milline info fotoga kaasas käib, korrates eelpool toodud analüüsi:
http://regex.info/exif.cgi
Antud pildi puhul on tegemist veel detailsemate andmetega. Puudub vist ainult asukoha info, mida mõned kaamerad suudavad siiski lisada.

Näed pildist lõigatud või hägustatud osa
Üks väike detail selgus veel – pilti on lõigatud. Praeguse näite puhul on lõigatud suhteliselt ebaoluline osa. Kuid selline hooletu lõikamine või töötlemine võib avaldada ka midagi muud.

dsc05918__large_.JPGKindlasti on paljud vaadanud autokuulutusi, millest asjalikumatele on lisatud ka fotod. Mõnikord soovib müüja varjata auto registrinumbrit nagu seda on proovitud teha järgmise foto puhul:
Http://www.scaa.ee/digitark/DSC05918__Large_.JPG

Vaadakem nüüd, mida avaldab EXIF analüüs:
http://regex.info/exif.cgi
Just, autonumber on nähtaval kohal.

Kas ja kuidas foto EXIF andmeid peita või eemaldada?
Soovitan kasutada mõnd GPL-litsentsil baseeruvat tarkvara, näiteks GIMP . Kel võimalus, sobib ka Photoshop. Tulemusi võib anda ka guugeldamine „EXIF remover“, kuid sellise otsinguga võite sattuda  pahavara otsa, mis avalikustab pahalastele tunduvalt rohkem.

EXIF info varjamine GIMPis toimub järgmiselt:
gimp.jpg1. Käivita GIMP’i ning ava soovitud foto ja salvesta see eraldi failina.
2. Vali File menüüst –> Save As.
3. Määra uus failinimi ja vajuta Save. Võib salvestada ka sama nimega, siis küsitakse, kas olemasolev fail kirjutada üle.
4. Nüüd avaneb uus aken, milles saab muuta JPG-formaadi seadeid. Rasvase reana on seal Advanced Options. Plussmärgist saab valikuid laiendada ning eemaldada tuleks linnuke kastist Save EXIF Data.
5. Viimaseks vali Save.

Tähtis on teada, et pilte saab lugeda “ridade vahelt”
Kogu protseduur võib tunduda liiga pikk ja keeruline. Olen kindel, et on olemas käsurea programme, mis suudavad teha selle töö kiirelt etteantud parameetrite ja tingimustega paljudele failidele. Samas võib EXIF info varjamine olla vajalik ehk ainult üksikutel juhtudel ning massiline modifitseerimine pole oluline.

Tähtis on teada, et ka fotodega võib kaasneda andmeid, mis ei pruugi olla meile teada ja mille avalikuks tulek võib riivata meie soovi olla ühel või teisel moel anonüümsem.

Kommentaarid