Jätkates Digitarga kasutamist oled teadlik küpsiste kasutamisest.

Üha enam kasvav video, televisiooni, muusika ja muu suuremahuline sisu nõuab pidevat mobiilivõrgu arendamist. Eesti Telekom panustab oma mobiilivõrgu arendamisse igal tööpäeval 65 000 eurot ehk ligikaudu 17 miljonit eurot aastas.

Töötame iga päev selle nimel, et meil oleks kaasaegseim ja parim mobiilivõrk Eestis. Siiani on töö ka vilja kandnud. Selleks, et mobiilne internet oleks tõepoolest mobiilne, on oluline ka territoriaalne katvus, sest see annab kasutajale kindlustunde, et tema teenus töötab tõepoolest igas kohas, kuhu ta satub. EMT 4G internet katab Eestit 97% ning 3G 96% ulatuses.

Olulised faktid Eesti Telekomi mobiilivõrgust

 • Parim keskmine allalaadimiskiirus – 46,1 Mbit/s (Tehnilise Järvalve Ameti andmed)
 • 4G katvus 97%, 3G katvus 96% Eesti territooriumist
 • 3500 olemasolevat tugijaama
 • Investeering mobiilisidevõrgu arendusse 2015. aastal – 17 miljonit eurot
  • Püstitame 620 uut tugijaama, sh 250 4G tugijaama
  • 200 uut 2G tugijaama kõneteenuste kvaliteedi parandamiseks

Kui protsente vaadata, siis võib küsida, et mis siin enam võrku ehitada ja investeerida – kõik on ju peaaegu valmis. Nii see siiski pole – mobiililevi on nagu Tallinna linn, mis ei saa kunagi valmis. Tehnoloogia areneb kiiresti edasi ja sestap tuleb vanemaid seadmeid pidevalt uuemate vastu välja vahetada. Ja seda me igapäevaselt teemegi.

620 uut tugijaama

Sel aastal plaanime paigaldada 620 tugijaama. Selle töö käigus vahetame ümber vanu ning paigaldame uusi, et tihendada levi ning parandada hoonete siselevi. Paigaldame nii 2G, 3G kui 4G jaamu. 620 on väga suur number, kui arvestada seda, et meil on kokku üldse 3500 tugijaama. Mahuka töö viime sel aastal läbi 2G võrgus, kuhu lisame 200 tugijaama, misjärel on meie 2G võrk maailma tipptasemel.

Kas tundub, et 4G ajastul ei peaks 2G-st enam rääkima? Kindlasti peab, sest just 2G baasil jookseb suur osa kõnesidest. 4G võrgus kõneteenust ei olegi, nii et kõne tegemiseks läheb telefon 4G võrgust just 2G või 3G võrku. Meie klientide jaoks on oluline nii kvaliteetne kõne- kui ka andmeside. Sestap arendamegi uuemate tehnoloogiatega paralleelselt ka vanemaid tehnoloogiaid.

Siselevi parandamine vajab eraldi tähelepanu

Kuidas saada mobiilsest internetist maksimum?

 • Soovitame vahetada paketti – kõigis uutes EMT pakettides on maksimaalse võimaliku kiirusega 4G mobiilne internet
 • Soeta 4G võimekusega seade – kontrolli, kas seade on 4G võrgus ja töötab kõikidel 4G sagedustel
 • Tee seadmele aeg-ajalt restart – telefon on nagu väike arvuti, mis vajab vahel taaskäivitamist, et paremini töötada
 • Kasuta vajadusel välisantenni – kui kodu või kontor on paksude välisseintega, siis aitab välisantenn levi tugevust parandada
 • Loe mobiililevi kvaliteedist lähemalt siit!

Väga palju teeme tööd sellel suunal, et parandada hoonete siselevi. Tänapäeva hooned ehitatakse väga soojapidavateks ja kasutatavad materjalid blokeerivad mobiililevi. Seetõttu paigaldame väga palju vahejaamu ehk repiitereid just hoonete siselevi parandamiseks. Sel aastal on plaanis neid paigaldada ligikaudu 150. Samuti toetab head siselevi meie võrguehituse strateegia: kiirust ja mahtu võimaldavaid kõrgeid sagedusi täiendame madalate sagedustega, mis läbivad paremini takistusi ning tagavad hea siselevi.

Selleks, et inimestel oleks parem mobiilne internet ja kvaliteetsem andmeside, paigaldame sel aastal ka 250 erineva sagedusega (800, 1800, 2600 MHz) 4G tugijaama. Osad neist jaamadest on siselevi parandamiseks, teised leviala suurendamiseks ja võrku täiendava mahu lisamiseks.

Nagu öeldud, lähevad selle aasta mobiilivõrgu arendustööd maksma umbes 17 miljonit eurot. Selles suuruses investeeringuid teeme me igal aastal.

4G suurim eelis – tööta, kust soovid

EMT 4G levi katab 97% Eesti territooriumist. Pilt: Eesti Telekom
EMT 4G levi katab 97% Eesti territooriumist. Pilt: Eesti Telekom

Lõpetuseks tahaksin öelda paar sõna 4G eelistest. Me eestlastena oleme innovaatilised ja  armastame uut tehnoloogiat, kuid väga paljud meist pole 4G kõiki kasutusvõimalusi veel enda jaoks avastanud. Kõige suurem 4G eelis on see, et selles võrgus saab kasutada sellise kiirusega mobiilset internetti, mis võimaldab tegusal inimesel teha tööd mistahes asukohas.

4G avab võimalused tunda ennast vabana kontori sisevõrgu ahelatest. Rääkimata vabadusest teha tööd kodukontoris, võime me kiiret internetti nautida ka autos, bussis või rongis. Andmesidekiirused 4G võrgus on sellised, et annavad silmad ette keskpärasele kohtvõrgule, rääkimata ADSL ühendusest. See võimaldab väga kiiret internetisurfamist, failide ja videote alla- või üleslaadimist ja ka televisiooni vaatamist vastavate rakenduste (äppide) abil.

 

Eesti Telekomi raadiovõrgu osakonna juhataja

Kommentaarid